Agentury

Agentury Společenství

Agentury Společenství se řídí evropským veřejným právem, liší se od institucí Evropské unie (EU) a mají vlastní právní subjektivitu. Plní konkrétní technické, vědecké a řídící úkoly v rámci prvního pilíře Evropské unie. Jednotlivé agentury mají různé cíle – některé reagují na potřebu rozvoje vědeckého nebo technického know-how v určitých oborech, jiné sjednocují různé zájmové skupiny, a napomáhají tak dialogu na evropské nebo mezinárodní úrovni. V současné době existuje čtyřiadvacet agentur Společenství – mezi nimi například Evropská agentura pro obnovu (EAR), Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) nebo Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA).
 
Agentury se liší velikostí i účelem, mají však společnou základní strukturu a podobný způsob provozu. Každou agenturu řídí správní rada, ve které jsou zastoupeny členské státy EU a Evropská komise. Jejími členy mohou být i zástupci jmenovaní Evropským parlamentem nebo zástupci sociálních partnerů. V čele agentury stojí výkonný ředitel, kterého jmenuje správní rada nebo Rada EU a který je odpovědný za všechny činnosti agentury a správné provádění jejích pracovních programů.
 

Agentury společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Tyto agentury byly zřízeny, aby plnily technické, vědecké a řídící úkoly v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Společná zahraniční a bezpečnostní politika tvoří „druhý pilíř“ EU. V současné době existují tyto: Evropská obranná agentura (EDA), Satelitní středisko Evropské unie (EUSC) a Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti (ISS).
 

Agentury pro spolupráci policejních a soudních orgánů v trestních věcech

Tyto agentury napomáhají členským státům EU spolupracovat v boji proti mezinárodnímu organizovanému zločinu. Spolupráce v trestních věcech představuje „třetí pilíř“ EU. V současné době existují tyto: Evropská jednotka pro justiční spolupráci (Eurojust), Evropská policejní akademie (CEPOL) a Evropský policejní úřad (Europol).
 

Výkonné agentury

Výkonné agentury se zřizují na dobu určitou a pověřují se některými úkoly při správě programů Společenství. Agentury sídlí stejně jako Komise v Bruselu nebo Lucemburku. V současné době existují tyto: Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERC), Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI), Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (PHEA), Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA), Výkonná agentura pro výzkum (REA) a Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA).

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace