Výbor regionů

Výbor regionů je nejmladší institucí Evropské unie (EU). Byl ustaven roku 1993 Smlouvou o Evropské unii jako zástupce regionů EU. Jeho vytvoření vedla snaha respektovat regionální a místní identity v rámci EU a zapojit je do tvorby a uskutečňování politiky EU v různých oblastech.
 
Výbor je poradním orgánem, který má možnost ovlivňovat další instituce EU. V některých případech jsou Evropská komise i Rada EU povinny svá stanoviska s Výborem regionů konzultovat. Na základě své iniciativy může Výbor regionů podávat vlastní stanoviska i v ostatních záležitostech. Sídlí v Bruselu.
 
Výbor regionů se zabývá uplatňováním zásady subsidiarity, která je zakotvena ve Smlouvě o Evropské unii. Tato zásada umožňuje zapojení místních i regionálních samospráv, kterých se daná opatření bezprostředně dotýkají, do tvorby a uskutečňování politik EU, a brání tak centralizovanému způsobu rozhodování v rámci EU i členských států. Uplatnění zásady subsidiarity spočívá v přenesení odpovědnosti za rozhodování na ty orgány veřejné správy, které stojí nejblíže k občanovi EU.
 
Výbor regionů se schází pravidelně na pěti plenárních zasedání ročně v Bruselu a dvou mimořádných schůzích v některém ze členských států. Má 344 členů, které na základě nominací členských států jmenuje jednomyslně Rada EU na čtyřleté funkční období. Vybírají se z řad volených představitelů místních a oblastních samospráv jednotlivých zemí. Mezi sebou si pak členové volí na dvouleté funkční období šedesátičlenné předsednictvo, které se stará o organizaci práce a jednotlivé agendy. V čele předsednictva stojí předseda, který svolává každé zasedání výboru a zastupuje jej navenek. Od roku 2006 je jím Luc Van den Brande.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace