Evropská rada

Evropská rada funguje jako strategický orgán, který je odpovědný za základní politická rozhodnutí a řešení závažných politických problémů. Z jejího jednání vycházejí podněty pro další rozvoj integračního procesu. Evropská rada rovněž iniciuje případné úpravy zakládajících smluv a prohlášení, která se týkají vnějších vztahů a společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie (EU). Slouží jako fórum pro vrcholnou politickou diskuzi v krizových situacích a v případě potřeby se snaží pomáhat řešit případné spory a neshody mezi členskými státy.
 
Evropská rada vznikla na základě společného prohlášení zástupců členských států při jejich setkání v Paříži roku 1974. Do primárního práva EU (které zahrnuje veškeré mezinárodní smlouvy sjednané členskými státy) se začlenila po přijetí Jednotného evropského aktu v roce 1986, Smlouva o EU (1992) Evropské radě stanovuje úkol vymezovat politický směr EU.
 
Evropská rada se nepodílí na právně zakotvených rozhodovacích mechanismech, její pokyny jsou z hlediska unijního práva legalizovány až potvrzením Rady EU. Jejími výstupy jsou prohlášení nebo usnesení, která vyjadřují postoj hlav států a vlád ke konkrétnímu tématu. Po každém svém zasedání předkládá Evropská rada Evropskému parlamentu zprávu o jednání a každoročně informuje písemnou zprávou o pokroku, kterého EU dosáhla.
 
Evropská rada zasedá minimálně čtyřikrát ročně, v případě mimořádných událostí i vícekrát. Minimálně dvakrát ročně se setkává v Bruselu, případné další schůzky se pak konají v zemi, která právě Radě EU předsedá. Od roku 2000 se v souladu s Lisabonskou strategií zasedání Evropské rady v březnu vždy věnuje hospodářským a sociálním otázkám a záležitostem týkajícím se životního prostředí.
 
Zasedání Evropské rady se vždy účastní nejvyšší představitelé jednotlivých členských států, předseda i členové Evropské komise, většinou také ministři zahraničních věcí. Jednání Evropské rady vede nejvyšší představitel státu, který právě předsedá Radě EU. Členské státy EU na setkání Evropské rady prezentují své národní zájmy. Hlavním úkolem setkání je hledat shodu a společná stanoviska všech zúčastněných aktérů. Jednání se řídí mezivládní zásadou, která zaručuje rovnost a svrchovanost všech členských zemí. Závěry jednání summitu (jak se zasedání Evropské rady obecně nazývají) jsou nicméně důležitým návodem pro činnost Evropské komise i Rady EU.
 

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace