Evropský účetní dvůr

Účetní dvůr kontroluje finanční hospodaření Evropské unie (EU) – příjmy i výdaje. Prověřuje účetní doklady všech institucí EU, členských států i dalších subjektů, které přijímají finanční prostředky EU. Veškeré finanční operace musí probíhat v souladu s evropským právem. Účetní dvůr nemá výkonné pravomoci. Pokud zjistí, že některý z výše uvedených subjektů nezákonně zacházel s financemi EU, může informovat příslušné instituce.
 
Jedenkrát ročně vydává Účetní dvůr výroční zprávu pro ostatní instituce. V této zprávě podrobně hodnotí kontrolu příjmů a výdajů, což může být podkladem pro postih orgánu, jenž v uplynulém roce nehospodařil dle stanovených pravidel. Účetní dvůr je povinen zodpovídat dotazy ostatních institucí, které se vztahují k výroční zprávě.
 
Evropský účetní dvůr byl zřízen v roce 1977 poté, co EU vytvořila vlastní příjmy do svého rozpočtu. Mezi orgány Evropského společenství se však zařadil až přijetím Smlouvy o EU (1992), která revidovala primární právo EU (jež zahrnuje veškeré mezinárodní smlouvy sjednané členskými státy). Evropský účetní dvůr je nezávislý na ostatních orgánech EU. Svým zaměřením posiluje nadnárodní charakter evropské integrace. Sídlí v Lucemburku.
 
Účetní dvůr má sedmadvacet členů. V jeho čele stojí předseda – od ledna 2008 je jím Vítor Manuel da Silvia Caldeira. Členy Účetního dvora – takzvané auditory – jmenuje Rada EU (po konzultaci s Evropským parlamentem) na období šesti let. Musí být kvalifikovaní a nezávislí. Nesmí vykonávat jiné povolání.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace