Soudní dvůr

Soudní dvůr Evropských společenství je vrcholným soudním orgánem. Mezi jeho úkoly patří zajistit jednotný výklad práva Evropských společenství (ES) a rozhodovat o jeho platnosti. Jednacím jazykem Soudního dvora je každý z úředních jazyků Evropské unie (EU). Sídlí v Lucemburku.
 
Hlavními evropskými soudy jsou Evropský soudní dvůr, Soud prvního stupněSoud pro veřejnou službu. Evropský soudní dvůr nese odpovědnost za jednotnost výkladu a provádění práva ES, kontroluje legitimitu rozhodování Rady EU a Evropské komise, rozhoduje o podáních a dotazech z oblasti práva ES, které vznášejí soudy členských států. Řeší spory mezi orgány EU, mezi těmito orgány a členskými státy nebo členskými státy navzájem. Soud prvního stupně projednává žaloby podané členskými státy proti Evropské komisi a proti aktům Rady EU, žaloby fyzických nebo právnických osob, které napadají rozhodnutí nebo nečinnost orgánů EU a žaloby o ochranných známkách Společenství. Soud pro veřejnou službu je specializovaným soudem ve věcech sporů z oblasti veřejné služby EU – řeší první stupeň sporů mezi Společenstvími a jejich zaměstnanci.
 
Soudní dvůr se skládá ze sedmadvaceti soudců a osmi generálních advokátů, jež na základě dohody vybírají vlády členských států na šestileté období. V čele stojí předseda Soudního dvora, který řídí jejich činnost, volený na tři roky s možností znovuzvolení. Od roku 2003 je předsedou Soudního dvora Vassilios Skouris. Soudní dvůr může zasedat v plénu, ve velkém senátu (třináct soudců) nebo v senátech složených z pěti či tří soudců. Soudci vykonávají své funkce zcela nestranně a nezávisle. Soudců Soudu prvního stupně je minimálně sedmadvacet (jeden soudce za každý členský stát), nepracují zde však generální advokáti. Soud pro veřejnou službu se skládá ze sedmi soudců jmenovaných Radou EU na období šesti let.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace