Evropský hospodářský a sociální výbor

Evropský hospodářský a sociální výbor je poradním orgánem pro ostatní instituce Evropské unie (EU) a byl zřízen Římskými smlouvami v roce 1957. Poskytuje odborné znalosti při formulování evropských právních předpisů, propojuje organizaci občanské společnosti a instituce EU. Svou činností pomáhá hledat kompromisy mezi různými názorovými skupinami a přibližovat institucionální fungování EU jejím občanům. Sídlí v Bruselu.
 
Výbor poskytuje jak závazné, tak i nezávazné konzultace, kterých může využívat Evropská komise, Rada EU i Evropský parlament. Ve vymezených oblastech (vnitřní trh, vzdělávání, ochrana spotřebitele, životní prostředí, regionální rozvoj a sociální záležitosti) mají tyto instituce povinnost s Evropským hospodářským a sociálním výborem konzultovat návrhy zákonných norem před jejich přijetím. Od roku 1972 může výbor vydávat stanoviska nebo průzkumná stanoviska k jakékoli záležitosti týkající se EU. Jeho stanoviska jsou následně zveřejňována v Ústředním věstníku Evropské unie. Evropský hospodářský a sociální výbor navíc na žádost Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU sleduje fungování vnitřního trhu.
 
Do čela výboru se na dvouleté funkční období volí předseda, dva místopředsedové a čtyřiatřicetičlenné byro. Současným předsedou je Dimitris Dimitriadis. Výbor má dnes celkem 344 členů vybraných ze zástupců širokého okruhu občanské společnosti a hospodářské sféry. Tyto představitele nominují členské státy a následně po doporučení Evropské komise je jednomyslně jmenuje Rada EU na obnovitelné funkční období čtyř let. Členové výboru musí být zcela nezávislí. O administrativu se stará generální sekretariát v čele s generálním tajemníkem. Část svého personálu sdílí Evropský hospodářský a sociální výbor s Výborem regionů. Obě instituce rovněž sídlí v jedné budově.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace