Průvodce webem

Aktuality a novinky

 
Praktické informace a zajímavosti

Co dělat když…

Zeptejte se českého předsednictví!

Co je to internetový portál www.eu2009.cz?

Oficiální webová stránka českého předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz je jedním z klíčových prostředků pro komunikaci, a to jak v České republice, tak v zahraničí v průběhu první poloviny roku 2009. Na tomto internetovém portálu se shromažďují všechny důležité informace pro širokou i odbornou veřejnost, zástupci médií zde naleznou informace o akcích konaných během českého předsednictví, a dále jsou zde publikovány informace o České republice jako předsedající zemi i Evropské unii, jejích politikách a pozicích ČR k nim.

nahoru

Jaké jsou cíle internetového portálu a pro koho je stránka určena?

Webová stránka českého předsednictví je určena pro každého, kdo se zajímá o Evropskou unii a evropské dění. Novináři na webu najdou důležité informace, které potřebují ke své každodenní práci, a speciálně pro ně je připravena jedna z hlavních sekcí s názvem „Servis pro novináře“, kde jsou uvedeny praktické informace k předsednickým akcím včetně toho, jak se na ně on-line akreditovat. Internetový portál rovněž nabízí množství informací a zajímavostí pro širokou veřejnost. Jednotlivé rubriky zaměřené na historii a současnost Evropské unie nebo předsednickou zemi jsou napsány čtivou a poutavou formou. Navíc jsou doplněny o fotografie vytvořené speciálně pro tento portál a o audio- nebo videoukázky. Své znalosti o Evropské unii si pak každý může otestovat v některé z připravených interaktivních her a v kvízech s názvem „Evropou bez bariér“. 

nahoru

Jaké informace na portálu najdete? 

Informace na webové stránce se dělí do sedmi hlavních sekcí: 

 • V sekci Aktuality a dokumenty naleznete nejnovější informace o aktuálním dění, tiskové zprávy, prohlášení pronesená v mezinárodních organizacích, projevy a rozhovory, programy jednání, závěry Rady a další.  
 • V Kalendáři akcí jsou umístěny všechny oficiální akce českého předsednictví. Najdete zde události politického i kulturního charakteru odehrávající se v ČR i v zahraničí. Pro větší přehlednost lze akce vyhledávat podle data, tématu, typu či místa konání. Vybrané události si navíc můžete přímo z webu nahrát do elektronického kalendáře ve svém počítači.
 • V sekci České předsednictví se dozvíte vše o předsednictví ČR v Radě EU. Například o prioritách a mottu, programu, logu a jeho příběhu nebo o partnerech předsednictví.    
 • Servis pro novináře nabízí veškerý informační servis pro zástupce médií včetně důležitých kontaktů.  Ke stažení jsou praktické brožury, navíc zde získáte podrobnější informace o fungování tiskových center, místech konání neformálních rad, způsobu dopravy do míst zasedání nebo možnostech ubytování. 
 • Tradiční sekce O EU popisuje Evropskou unii jako celek a vysvětluje, jakým způsobem Unie a její instituce a orgány fungují. Najdete zde také stručné informace o historii a současnosti jednotlivých členských a kandidátských zemí.  
 • V části Politiky EU se můžete dočíst, na co se jednotlivé politiky konkrétně zaměřují, kdo se na nich podílí nebo jaké jsou současné cíle jejich směřování. U každé politiky jsou navíc shrnuty priority českého předsednictví pro danou oblast.
 • Sekce Česká republika přináší základní informace o předsednické zemi, její historii, politickém systému, ekonomice, kultuře, nejrůznějších zajímavostech nebo místech, která stojí za navštívení. Navíc jsou zde připraveny ukázky slavných českých filmů a hudebních skladeb.

Během předsednictví se informace denně aktualizují, a to zejména v sekci „Aktuality a dokumenty“ a dále v průběhu konání důležitých akcí v odpovídajících rubrikách v „Servisu pro novináře“.

Vedle výše uvedených hlavních sekcí obsahuje webová stránka další praktické nástroje a informace: 

 • mapu webu;
 • odkazy na další zajímavé webové stránky – všechny tyto linky vedoucí na jiné internetové portály jsou napravo od jména označeny šipkou;  
 • kontakty.

  nahoru

Jak je to s autorskými právy textů a fotografií?

Digitální fotografie jsou v tiskové kvalitě umísťovány do fotoarchívu, kde se třídí do galerií podle akcí a měsíců. Všechny fotografie z akcí je možné zdarma prohlížet, stahovat a používat pouze pro nekomerční účely (včetně účelů zpravodajských).
U každé publikované fotografie pořízené fotografy předsednictví musí být vždy uveden zdroj eu2009.cz. Chcete-li si fotografie stáhnout, klikněte na vybraný obrázek pravým tlačítkem myši a zvolte „Uložit obrázek“ nebo jednoduše pod každým detailem fotografie klikněte na „Stáhnout v tiskové kvalitě“. Úřad vlády není držitelem licence ke komerčnímu užití fotografií pořízených fotografy předsednictví. Veškerá práva k fotografiím se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Ilustrační fotografie jednotlivých sekcí a rubrik připravil pro tuto webovou stránku „na míru“ fotograf Jakub Cejpek. Portrétní fotografie české vlády, tiskových mluvčí a jednotlivých pracovníků českého předsednictví pořídili oficiální fotografové předsednictví Tomki Němec a Michal Hladík. Tito známí čeští fotografové dále ve spolupráci s Gunterem Bartošem zajišťují rovněž veškeré fotografické materiály z akcí předsednictví konaných na území České republiky.

nahoru

Jak se dokážu na stránkách orientovat?

To, v jaké se právě nacházíte sekci nebo rubrice, vám vždy ukáže hlavní nabídkové menu v levé části webu. Cesta a jméno místa, ve kterém se pohybujete, jsou v menu tučně zvýrazněny a označeny modrým čtverečkem.

nahoru

V jakých jazycích jsou nabízené informace?

Webová stránka je kompletně dostupná ve třech jazycích – v češtině, angličtině a ve francouzštině. Na to, v jaké jazykové verzi se právě nacházíte, vás upozorní modře zvýrazněný nápis „České předsednictví Evropské unie“ v příslušné jazykové verzi, umístěný nahoře. Pro přepínání mezi jednotlivými jazyky slouží tlačítka v pravém horním rohu na každé stránce.

nahoru

Kdo portál spravuje?

Webovou stránku denně spravuje pětičlenný redakční tým, který sídlí v Praze. Redakce při publikování informací na webu úzce spolupracuje se všemi složkami státní správy a regionální samosprávy zastoupenými v ČR a zahraničí i s institucemi Evropské unie. Kontakty na redakční tým najdete v rubrice „O webové stránce“. Technickou přípravu a správu portálu zajišťuje česká společnost AutoCont CZ a.s. spolu s firmou Macron Software s.r.o., která poskytuje internetový publikační systém.

nahoru

Proč má portál tuto grafickou podobu?

Design webu je plně v souladu s jednotným vizuálním stylem celého předsednictví. Hlavní návrh vzhledu webu vytvořil autor předsednického loga Tomáš Pakosta, na jehož práci navázalo grafické studio Virtual World specializující se na webdesign. Vizuální styl předsednictví si můžete nastavit i ve svém počítači prostřednictvím různých tapet, bannerů a spořičů obrazovky. Více o logu a jeho aplikacích v rámci českého předsednictví naleznete v rubrice „Logo předsednictví“.

nahoru

Jak často se stránky aktualizují?

Během předsednictví se stránky aktualizují denně v návaznosti na probíhající program a události. Aktualizace se týkají zejména sekce „Aktuality a dokumenty“.

nahoru

Jak se dozvím o novinkách českého předsednictví?

Nejdůležitější aktuality českého předsednictví jsou umísťovány chronologicky přímo na homepage a dále do sekce „Aktuality a dokumenty“, kde se dále dělí dle jednotlivých typů sdělení. Chcete-li mít kompletní přehled o novinkách, můžete se navíc zaregistrovat k odběru Newsletteru českého předsednictví zasílaného prostřednictvím e-mailu, který vám budeme doručovat vždy na začátku každého týdne. Chcete-li  mít detailní přehled o tom, co se právě děje, je tu pro vás dále připraven i takzvaný Mobilní magazín, který vám bude, pokud se zaregistrujete na našich stránkách k jeho odběru,  přinášet aktuality doplněné o barevné fotografie přímo do mobilního telefonu.

nahoru

Kde najdu všechny tiskové výstupy?

Všechny tiskové výstupy českého předsednictví najdete v sekci „Aktuality a dokumenty“, která se dále dělí do jednotlivých rubrik podle typu dokumentu a příležitosti, u které byl tento dokument vydán.

V hlavním kalendáři jsou navíc na jednom místě v detailu každé akce umístěny všechny relevantní dokumenty a informace k příslušné události. Například u všech neformálních zasedání ministerských rad na území České republiky zde naleznete veškeré tiskové zprávy, praktické informace pro novináře, audia a videa z tiskových konferencí i fotografické materiály nebo link vedoucí na akreditaci médií pro tuto akci.   

Web rovněž nabízí možnost vyhledávání a rozšířeného vyhledávání v rámci jednotlivých sekcí.

nahoru

Kde získám užitečné informace týkající se českého předsednictví v Radě EU a jeho programu?

Všechny informace k předsednictví naleznete v samostatné sekci „České předsednictví“ – jsou to například informace o hlavních událostech, prioritách, mottu apod.

Detailní program a přehled všech předsednických akcí, a to jak politických, tak kulturních, obsahuje sekce „Kalendář akcí“. V kalendáři můžete snadno vyhledávat podle typu akce či jejího tématu, místa konání nebo časového období.

nahoru

Kde najdu základní informace o Evropské unii a jejích politikách?

Sekce „O EU“ obsahuje základní informace o historii a současnosti EU a jednotlivých  členských státech a kandidátských zemích. Informace jsou pro zajímavost doplněny o audioukázky národních hymen.

nahoru

Kde se dozvím více informací o České republice coby předsedající zemi?

Sekce „Česká republika“ přináší základní informace o předsednické zemi, její historii, politickém systému, ekonomice, kultuře, nejrůznějších zajímavostech nebo místech, která stojí za navštívení. Navíc jsou zde připraveny ukázky slavných českých filmů, divadelních představení a hudebních skladeb. Každá kulturní rubrika obsahuje úvodník vybrané významné české osobnosti z dané oblasti. Tyto úvodníky byly napsány speciálně pro webovou stránku českého předsednictví. Přečíst si zde můžete například názor Václava Havla na české divadlo, Zdeňka Lukeše na českou architekturu a řadu dalších.   

nahoru

Jak české předsednictví vidí nejmenší generace v České republice?

České předsednictví očima nejmladší české generace si můžete prohlédnout a dále poslat svým známým v rubrice „E-Pohlednice“.

nahoru

Jak můžu vytvořit odkaz na tyto stránky?

Pro link na www.eu2009.cz můžete využít jeden z internetových bannerů v různých velikostech a rozlišeních.

banner

Všechny bannery v různých jazykových verzích naleznete v části „Logo předsednictví“. 

nahoru

Je tento portál přístupný i hendikepovaným lidem? Jak je to s pravidly uživatelské přístupnosti?

Webová stránka www.eu2009.cz vychází z grafických motivů českého předsednictví EU. Byla navržena s ohledem na co možná nejvyšší uživatelský komfort, přehlednost a přístupnost. Splňuje všechna doporučení W3C pro standard XHTML 1.0 strict. Maximální ohled již při jejím vytváření byl brán i na splnění všech pravidel přístupnosti. Redakční tým tato pravidla konzultoval s nezávislou společností H1, která je v tomto oboru v České republice špičkou.   

nahoru

Jak si můžu stáhnout nabízené dokumenty?

Všechny dokumenty ke stažení obsahují vedle svého názvu také informaci o typu dokumentu  (.doc, .pdf, jiný) a jeho velikosti.

 • Dokumenty Acrobat (.pdf)

Abyste si mohli stáhnout a přečíst dokument vytvořený v Adobe Acrobat Reader, musíte mít tento program nainstalován ve svém počítači. Volnou verzi pogramu majdete na www.adobe.com/products/acrobat/ 

 • Dokumenty Microsoft Word (.doc a .rtf)

Chcete-li si přečíst textové dokumenty typu Word, musíte mít ve svém počítači nainstalován program Microsoft Word nebo jiný software, který umí tyto dokumenty přečíst. Volnou verzi programu si můžete stáhnout na webových stránkách www.microsoft.com/downloads

 • Dokumenty Microsoft Excel (.xls)

Abyste si mohli přečíst dokumenty typu Excel, musíte mít ve svém počítači nainstalován program Microsoft Excel nebo jiný software, který umí tyto dokumenty přečíst. Volnou verzi programu najdete na webu společnosti Microsoft.

 • Dokumenty PowerPoint (.ppt)

Máte-li zájem si přečíst dokumenty typu PowerPoint, musíte mít ve svém počítači nainstalován program Microsoft PowerPoint nebo jiný software, který umí tyto dokumenty přečíst. Volnou verzi programu si můžete stáhnout na www.microsoft.com/downloads

nahoru

Jak si můžu stáhnout fotografie z akcí?

Digitální fotografie jsou v tiskové kvalitě umísťovány do fotoarchívu, kde se třídí do galerií podle akcí a měsíců. Všechny fotografie z akcí je možné prohlížet, stahovat a používat zdarma. U každé publikované fotografie pořízené fotografy předsednictví však musí být uveden zdroj. Chcete-li si fotografie stáhnout, klikněte na vybraný obrázek pravým tlačítkem myši a zvolte „Uložit obrázek“ nebo jednoduše pod každým detailem fotografie klikněte na „Stáhnout v tiskové kvalitě“.   

nahoru

Jak se můžu podívat na živé přenosy a záznamy událostí českého předsednictví?

V případě, že právě probíhá živý přenos z některé akce českého předsednictví, můžete se na něj podívat přímo v rubrice „Živé přenosy“.  Všechny audio- a videozáznamy se dále ukládají v  rubrikách „Audio archiv“ a „Video archiv“, kde se třídí podle měsíců.

Abyste se mohli podívat a poslechnout si přenosy typu MP3 (.mp3) a/nebo WAV (.wav), musíte mít ve svém počítači nainstalován program Microsoft Windows Media Player nebo jiný software, který umí tyto dokumenty přečíst (například Winamp nebo Quicktime). Volnou verzi těchto programů si můžete stáhnout na www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/

Váš počítač musí mít rovněž funkční zvukovou kartu a zapnutý zvuk.

nahoru

Jak můžu doporučit jednotlivé stránky?

Pokud chcete stránku, na kterou se právě díváte, poslat jako doporučení svému známému, klikněte na tlačítko s modrou obálkou v pravé horní části, které se nachází na každé stránce. Poté uveďte emailovou adresu, na kterou má být doporučení zasláno.  

nahoru

Jak můžu stránku vytisknout?

Pokud si chcete vytisknout stránku, kterou si právě prohlížíte, klikněte na tlačítko s modrou ikonou tiskárny v pravé horní části, které se nachází na každé stránce. Tímto bude připravena verze stránky pro tisk.  

nahoru

Jak si můžu akce českého předsednictví uložit do svého kalendáře?

Akce předsednictví si můžete exportovat do formátu iCalendar, který lze importovat do většiny běžně užívaných kancelářských programů. Na stránce exportu akcí, si vyberte typ nebo kategorii událostí, které chcete přidat. Vybrat můžete i všechny události (nedoporučujeme kvůli velkému počtu) nebo jedinou akci odkazem v jejím detailním zobrazení. Některé programy (Microsoft Office Outlook) vám sami nabídnou otevření souboru, v některých programech nebo jejich verzích musíte soubor uložit na svůj disk a následně importovat, typicky příkazem Soubor > Importovat. Pro správné zobrazení českých znaků v programu Lotus Notes může být nutné změnit "znaky pro import/export na UTF-8". To lze udělat pomocí Soubor > Předvolby > Uživatelské předvolby > záložka Mezinárodní nastavení. 

nahoru

Zeptejte se českého předsednictví!

Webová redakce předsednictví připravila celou řadu on-line Evropských chatů s politickými představiteli ČR i zahraničí, ve kterých jim můžete položit otázky, na které jste dosud nenašli odpovědi. Více informací o chatech, které budou vedeny v češtině a angličtině, najdete v rubrice „Evropský chat“. Svůj názor na evropské dění a české předsednictví můžete rovněž vyjádřit v jedné z pravidelných „Anket“. Na nejčastější dotazy domácích i zahraničních médií spojených s předsednictvím a Evropskou unií pravidelně odpovídá předseda vlády České republiky Mirek Topolánek, popřípadě další osobnost české politické scény v rubrice „Média se ptají“.

Máte-li další dotazy spojené s předsednictvím, kontakty na relevantní místa naleznete v rubrice „Užitečné kontakty“. Speciální „Kontakty pro média“ jsou umístěny v sekci „Servis pro novináře“. Otázky týkající se této webové stránky vám zodpoví redakce na e-mailu web@eu2009.cz.


Datum aktualizace: 17.8.2011 18:46

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace