Hudební ukázky

Josef Mysliveček - Divertimento pro smyčcové nástroje F dur (Allegro, 1. část)

Skladba představuje typickou formu rokoka a raného klasicismu. Hrávala se často při hostinách a zábavách majetných vrstev.


Leoš Janáček - Glagolská mše (část č.4 - Věruju)

Glagolská mše je unikátním dílem dnes jednoho z nejhranějších českých autorů. Janáček v ní přináší novou hudební řeč, tentokrát silně ovlivněnou tradicí východního křesťanství.


Bohuslav Martinů - Otvírání studánek (závěr)

Hudba je nesena nostalgickou touhou po vlasti a láskou k domovu, o kterém autor tušil, že se do něj již nevrátí. To proto zní starosvětsky, tradičně a s přídechem folkloru.


Antonín Dvořák - Novosvětská (3. věta)

Symfonii Z Nového světa složil Dvořák při svém pobytu v Americe. Při výstupu na povrch Měsíce si ji pouštěl Neil Armstrong a v současnosti již opustila hranice Sluneční soustavy na palubě sondy Voyger 1.

Antonín Dvořák - Slovanské tance - Srbské kolo

Tento Dvořákův tanec vskutku roztančí tělo i mysl jásavou energií a optimismem slovanského etnika.


Bedřich Smetana - Prodaná nevěsta (předehra)

Předehra k nejslavnější opeře Bedřicha Smetany je, vedle Mozartovy Figarovy svatby a Rossiniho Lazebníka sevillského, hodnocena jako jedna z nejlepších operních předeher vůbec,


Bedřich Smetana - Má vlast - Vltava (začátek)

V symfonická básni Vltava z cyklu Má vlast Bedřich Smetana hudebně popisuje tok nejdelší české řeky. Na začátku se dva pramínky slévají v v potůček, který postupně přerůstá v sílící proud řeky  protékající překrásnými končinami české země.


Bedřich Smetana - Má vlast - Blaník (závěr)

Závěr šestidílného cyklu je oslavou autorovy rodné země, silně připomínající závěr Beethovenovy Deváté symfonie.


František Xaver Brixi - Pastorella C dur

Pastorela navazuje na dávnou tradici české pastorální tvorby, která se datuje až hluboko do baroka, ale na rozdíl od venkovských kantorů je z pera velkého klasika a předchůdce Mozarta.


František Benda - Koncert pro flétnu a smyčcové nástroje (Presto, 3. část)

František Benda byl příslušníkem české emigrace v Berlíně. Flétna byla v době rokoka velmi oblíbeným nástrojem. Psal pro ni i, v té době pruský král,  Friedrich II Veliký, sám virtuos a velký podporovatel umění.


Jan Dismas Zelenka - Koncertní symfonie A moll (Capriccio, 3. část)

Jan Dismas Zelenka je významným představitelem českého vrcholného baroka, zvláště pak tvorby duchovní.V této symfonii dokazuje, že je mistrem dobové formy a instrumentace.


Pavel Vejvanovský - Serenáda pro dvě trubky, smyčce a basso continuo (Conclusion)

Pavel Vejvanovský je skladatelem raného baroka, v celé své tvorbě je zahleděn do krásy žesťů a jejich stříbrného zvuku.


Bohuslav Matěj Černohorský - Toccata C dur

Tato virtuosní skladba velkého autora i hráče na varhany evropského formátu je zařaditelná k podobným opusům J.S.Bacha. Tato ukázka je nahrána na nejstarší pražské varhany Chrámu Panny Marie před Týnem.


Adam Michna z Otradovic - Loutna česká

Šlechtic Adam Michna byl, kromě jiného, českým barokním básníkem, skladatelem, varhaníkem a vydavatelem. Z mnoha písní jeho Loutny si můžete poslechnout „Andělské přátelství“.


Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic - Maria kron

Kryštof Harant, skladatel, ale i široce angažovaný typický renesanční intelektuál, v této skladbě v plné výši prokázal ovládnutí složité hudební struktury v době mimořádně náročné na umění.


Ktož jsú boží bojovníci

Válečný chorál husitských vojsk z 15. století, který dokázal zahnat nepřátele na útěk. Husitské zpěvy se staly pravzorem takzvaného "protestantského chorálu".


Povstaň, povstaň, velké město pražské

Další píseň z doby husitské, která nabádá k boji proti katolickému králi Zikmundovi. Její autor není známý.


Collaudemus matrem

Gotická píseň Collaudemus matrem je jedním z běžných popěvků náboženských písní této doby.


Hospodine, pomiluj ny

Chorál, který vznikl kolem roku 1050, kdy plnil funkci hymny. Jedná se o nejstarší známou píseň ve staroslověnštině.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:01

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace