Soudy

Soudní moc je v České republice, podobně jako v jiných demokratických a právních státech, vymezena Ústavou ČR tak, že soudy vykonávají své poslání jako nezávislé instituce. Soustavu obecných soudů tvoří okresní, krajské a vrchní soudy a Nejvyšší soud. Soustava správních soudů svou strukturou kopíruje soustavu obecných soudů. Jejich působnost a organizace je stanovena Ústavou ČR a zákonem. Obdobně je stanovena organizace a působnost státních zastupitelství. Nejvyšší státní zástupce je jmenován vládou na návrh ministra spravedlnosti. Soudce jmenuje prezident České republiky. Mimo soustavu obecných soudů stojí Ústavní soud.

Ústavní soud

Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti, jehož postavení a kompetence jsou zakotveny přímo v Ústavě České republiky. Sídlem Ústavního soudu České republiky je Brno.

Ústavní soud je specializovaný autonomní státní orgán, který není součástí soustavy obecných soudů. Jeho úkolem je zejména chránit práva, která vyplývají z Ústavy, Listiny základních práv a svobod a dalších ústavních zákonů České republiky. Přísluší mu i další kompetence, jako je například rozhodování v některých věcech týkajících se volebního práva a posuzování souladu mezinárodních smluv s Ústavou v průběhu jejich ratifikace.

Soud je tvořen patnácti soudci, kteří rozhodují v tříčlenných senátech nebo v plénu. Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky na dobu deseti let.

Rozhodnutí Ústavního soudu v rámci jeho věcné působnosti jsou konečná a nelze se proti nim odvolat.

Ústavní soud rozhoduje zejména o zrušení zákonů, jejich jednotlivých ustanovení nebo jiných právních předpisů (pokud jsou v rozporu s ústavním pořádkem, případně se zákonem), o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu a spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace