Veterinární oblast

Orgány státního veterinárního dozoru zajišťují úkoly, které jsou velmi rozsáhlé a zasahují do řady oblastí. Mezi nejdůležitější z nich patří ochrana veřejného zdraví, ochrana zdraví zvířat a kontrola dovozů ze třetích zemí.

V oblasti veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví je stěžejním úkolem zabezpečit vysokou úroveň ochrany zdraví zvířat a lidí. Veterinární dozor se provádí v celém potravinovém řetězci, počínaje zemědělskou prvovýrobou, přes zpracování, přepravu a skladování, až po distribuci živočišných produktů.

Oblast ochrany zdraví zvířat se v současné době zaměřuje na pokračování Národního ozdravovacího programu od infekční bovinní rinotracheitidy skotu, pokračování národních programů pro tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže a pokračování orální vakcinace lišek proti vzteklině. Dále se věnuje sledování a tlumení výskytu nebezpečných nákaz (například aviární influenza, bovinní spongiformní encefalopatie nebo katarální horečky ovcí). Prioritou je rovněž zachování statusů země úředně prosté od TBC skotu, brucelózy skotu, brucelózy ovcí a koz, bovinní leukózy a Aujeszkyho choroby prasat. Obsahem veterinárních opatření je také dohled nad dobrými životními podmínkami, takzvaným welfare zvířat.

V oblasti vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu se prostřednictvím orgánů státního veterinárního dozoru zajišťuje organizace, řízení a kontrola ochrany státního území před zavlečením nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka ze třetích zemí a kontrola dodržování podmínek EU v případě dovozu zvířat a potravin živočišného původu ze třetích zemí.

Priority českého předsednictví

Česká republika se nadále soustředí na zabezpečení odpovídající politiky neohrožování zdraví lidí a zvířat produkty živočišného původu. Budou pokračovat práce na přípravě zprávy o hodnocení zkušeností se zaváděním a používáním předpisů takzvaného hygienického balíčku. Česká republika se bude nadále aktivně podílet na úpravě legislativy v oblasti reziduí veterinárních léčiv, sledování a vyhodnocování rizika nárůstu rezistence vybraných mikrobiálních kmenů v důsledku používání antimikrobiálních látek ve veterinární praxi, jakož i v oblasti dalšího postupu v programech tlumení některých původců zoonóz (salmonela, kampylobakter). Bude pokračovat v projednávání nových legislativních návrhů k problematice nakládání s vedlejšími živočišnými produkty.

Stranou nezůstane ani další diskuse týkající se nové strategie EU v oblasti zdraví zvířat v souvislosti s možností revize horizontální legislativy Společenství v oblasti zdraví zvířat.

České předsednictví bude pokračovat v nastolené linii uzavírání veterinárních dohod mezi EU a třetími zeměmi a kontrolami na místech vstupu do EU, aby dovoz zvířat a produktů živočišného původu z těchto zemí do EU nepředstavoval nebezpečí pro zdraví lidí a zvířat. Důraz se klade na nákazy přenosné ze zvířat na člověka (aviární influenza, salmonelózy a další) a takzvané nebezpečné nákazy zvířat (SLAK, mor skotu, katarální horečka ovcí, klasický mor prasat, mor koní a tak dále). Dále bude Česká republika podporovat koordinovaný postup při zavádění jednotných podmínek pro vývoz zvířat a produktů živočišného původu z EU do třetích zemí.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:01

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace