Koordinace hospodářských a rozpočtových politik

Členské státy koordinují své hospodářské a rozpočtové politiky tak, aby v Evropské unii (EU) zajistily stabilní ekonomické prostředí a prosperitu. Dvěma hlavními nástroji koordinace jsou Pakt stability a růstu a hlavní směry hospodářské politiky.

Pakt stability a růstu tvoří rámec a zároveň stanovuje pravidla pro koordinaci národních rozpočtových politik. Jeho posláním je zabezpečit zdravé veřejné finance, které jsou nezbytným předpokladem dobrého fungování Hospodářské a měnové unie. V návaznosti na konvergenční kritéria pro přijetí eura požaduje Pakt po členských státech, aby zabránily deficitům přesahujícím tři procenta HDP a udržely svůj veřejný dluh pod hranicí šedesáti procent.

Zdravé hospodaření státu

V rámci preventivní části Paktu stability a růstu předkládají členové eurozóny každoročně stabilizační programy, zatímco ostatní členské země EU připravují programy konvergenční. V těchto programech členské státy prezentují strategii, která má zajistit dlouhodobou udržitelnost jejich veřejných financí. V posledních letech se zvýšená pozornost věnuje vlivu stárnutí populace na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.

Překročení maximální hranice schodku tří procent HDP spouští nápravné části Paktu stability a růstu: vůči danému státu se zahájí postup při nadměrném schodku. Evropská komise může navrhnout jeho ukončení v případě, že daná země sníží svůj schodek pod tři procenta HDP. Zároveň musí tato země prokázat, že se jedná o snížení důvěryhodné a dlouhodobě udržitelné.

Růst a zaměstnanost

Hlavní směry hospodářské politiky (HSHP) jsou spolu s hlavními směry zaměstnanosti základním politickým nástrojem pro rozvoj a naplňování Lisabonské strategie. HSHP pomáhají orientovat makro- a mikroekonomické politiky členských států tam, kde je největší potenciál ke zvýšení růstu a zaměstnanosti.

Hlavní směry tvoří základ pro národní programy reforem (NPR), v nichž členské státy plánují strukturální reformy na národní úrovni a následně informují o jejich provádění. Pokrok v plnění NPR hodnotí každoročně Komise. Zároveň se provádí i horizontální hodnocení dosaženého pokroku v klíčových oblastech v EU jako celku.

V roce 2008 odstartovala jarní Evropská rada druhý cyklus obnovené Lisabonské strategie pro růst a pracovní místa, který pokrývá léta 2008 až 2010. Rada opětovně potvrdila čtyři prioritní oblasti z roku 2006. Reformy by podle ní měly směřovat především k podpoře znalostí a inovací, uvolnění podnikatelského potenciálu, větším investicím do lidských zdrojů, modernizaci pracovních trhů a k řešení problémů energií a změny klimatu.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace