Rozpočet EU a jeho kontrola

Rozpočet je jedním z nástrojů, díky nimž může Evropská unie (EU) dosahovat společných cílů. A to i přesto, že představuje pouze malý zlomek celkového národního důchodu členských zemí.

Z rozpočtu EU se financuje řada iniciativ v členských státech EU, například v oblastech zemědělství a rozvoje venkova, budování infrastruktury, vzdělávání a výzkumu, sociální politiky a politiky zaměstnanosti nebo ochrany životního prostředí.Z rozpočtu EU se rovněž hradí provoz evropských institucí. Jeho část je také věnována na rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc třetím zemím.

V roce 2008 byl poprvé v historii největší díl rozpočtu (pětačtyřicet procent) určen na opatření k podpoře hospodářského růstu a vyšší míry soudržnosti v Evropské unii. Přes čtyřicet procent prostředků EU nadále putuje do zemědělství.

Příjmy rozpočtu EU pocházejí ze tří hlavních zdrojů. Jedná se o tradiční vlastní zdroje, které tvoří převážně cla na dovoz ze zemí mimo EU, dále procento z výnosu DPH každého členského státu a konečně příspěvky od členských států závislé na velikosti jejich hrubého národního důchodu (HND). Posledně jmenovaný zdroj je nejvýznamnější – představuje totiž téměř sedmdesát procent celkového příjmu rozpočtu. Rozpočet EU je z definice vyrovnaný, nesmí se dostat do schodku.

Rozpočet schvaluje Parlament

Rozpočet EU vymezují tři hlavní prvky. Rozhodnutí o vlastních zdrojích určuje jejich strukturu a uvádí maximální množství finančních prostředků, které může EU vybrat. Tento strop je v současnosti stanoven na 1,24 procent součtu hrubých národních důchodů všech členských států. Finanční výhled dohodnutý Komisí, Radou a Evropským parlamentem vymezuje rámec pro priority rozpočtu Společenství na víceleté období – aktuálně na léta 2007 až 2013. Roční rozpočet pak stanoví skutečný objem výdajů a jejich rozdělení na jednotlivé rozpočtové kapitoly.

Příprava ročního rozpočtu začíná v květnu, kdy Komise předloží jeho předběžný návrh, a končí v prosinci schválením rozpočtu Evropským parlamentem. Komise má na starosti provádění rozpočtu a také za něj zodpovídá Evropskému parlamentu. Externí audit použití zdrojů provádí Evropský účetní dvůr.

V prosinci 2005 byla Komise vyzvána, aby přezkoumala rozpočet EU a o nálezech v něm podala zprávu mezi roky 2008 a 2009. Revize by měla postihnout všechny části výdajů EU včetně společné zemědělské politiky, jakož i zdrojů rozpočtu, britský rabat nevyjímaje. Evropský rozpočet je třeba modernizovat tak, aby lépe odrážel měnící se politické priority a výzvy, před kterými EU stojí – jsou jimi například globalizace, změna klimatu či migrace. Reforma by měla směřovat ke zvýšení přidané hodnoty výdajů EU.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace