Finanční a kapitálové trhy

Volný pohyb kapitálu je jednou ze čtyř svobod jednotného trhu. V rámci Evropské unie (EU) umožňuje lepší rozmístění zdrojů, usnadňuje obchod mezi státy a zvyšuje mobilitu pracovníků. Integrované finanční a kapitálové trhy, které poskytují podnikům i jednotlivcům širokou škálu příležitostí k investování a získání finančních prostředků, mají pro fungování moderních ekonomik zásadní význam.

Strategie EU pro finanční trhy a služby pokrývá řadu oblastí – bankovnictví, pojišťovnictví, cenné papíry a investiční fondy, infrastrukturu finančních trhů, retailové finanční služby a platební systémy. Priority pro následující léta vytyčila Evropská komise v bílé knize finančních služeb 2005–2010. Hlavními cíli je realizovat a průběžně vyhodnocovat již přijaté právní předpisy, odstraňovat zbývající překážky volného poskytování finančních služeb a oběhu kapitálu po celé EU a posílit spolupráci dohledů nad finančním trhem v EU.

Stabilita finančních trhů

Nedávná krize na finančních trzích postavila do popředí zájmu EU otázky finanční stability, transparentnosti finančních trhů, obezřetnostního dohledu a krizového řízení. Práce v této oblasti se dosud řídily především cestovními mapami, které přijala Rada v závěru roku 2007. Pro sjednocení a stabilitu evropských finančních trhů je klíčová efektivní regulace a dohled. Tento rámec poskytuje nedávno vyhodnocený Lamfalussyho proces. V současnosti se uvažuje o dalších koncepčních změnách v evropské regulaci finančních trhů a dohledu nad nimi.

Mezi nejdůležitější legislativní návrhy, které směřují k posílení stability finančního trhu, patří směrnice regulující odvětví pojišťovnictví a bankovnictví. Cílem projektu Solventnost II je posílit finanční zdraví pojišťoven v EU tím, že se zavedou propracovanější požadavky na solventnost, které lépe odrážejí různé typy rizik. Dojde také ke změně požadavků na kapitálovou přiměřenost u bank novelou směrnice o kapitálových požadavcích investičních podniků a úvěrových institucí. Jedná se též o regulaci tzv. ratingových agentur, které ohodnocují riziko investičních produktů.

Finanční služby pro drobné spotřebitele

K vytvoření jednotného trhu retailových finančních služeb, jako jsou bankovní účty, platby, spotřebitelské úvěry, hypotéky, spoření nebo pojištění pro individuální zákazníky, je zapotřebí dalších kroků. V současnosti projednávané projekty zahrnují novelu nařízení o přeshraničních platbách v eurech či revizi směrnice o elektronických penězích, která může občanům EU přinést značné výhody.

Mezi aktuální otázky dále patří sladění podmínek distribuce finančních produktů plnících podobnou investiční funkci a finanční vzdělávání občanů. Zvažují se také možné postupy pro integraci trhů EU s hypotékami.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace