Kultura

Priority českého předsednictví v oblasti kultury a audiovize navazují na osmnáctiměsíční program předsednictví Francie, České republiky a Švédska.

České předsednictví se zejména zaměří na  plnění Evropského programu pro kulturu a Pracovního plánu pro oblast kultury na léta 2008 až 2010. Česká republika prosazuje tyto priority: zlepšování podmínek mobility umělců a jiných profesí v oblasti kultury; podporu přístupu společnosti ke kultuře, zejména prostřednictvím podpory kulturního dědictví, kulturní turistiky, součinnosti s uměleckým vzděláváním a větší mobility sbírek. V návaznosti na iniciativu slovinského předsednictví  budou diskutovány možnosti vytváření příznivého prostředí pro trvalý mezikulturní dialog.

V rámci Evropského roku kreativity a inovací 2009 se Česká republika zaměří na téma „kreativita“  - propojení kreativního průmyslu, ekonomiky, občanské společnosti a využití umění a kultury ve vzdělávání.

Digitalizace kulturního obsahu

Další prioritou České republiky je digitalizace kulturního obsahu, která má uchovat kulturní dědictví jako zdroj základních hodnot EU a evropské kulturní a jazykové rozmanitosti, a jeho zpřístupnění prostřednictvím Evropské digitální knihovny. Tento proces je využitelný také v cestovním ruchu nebo vzdělávání, čímž se zvýší konkurenceschopnost a růst v souladu s Lisabonskou strategií.

České republika bude klást důraz na vytvoření národních strategií digitalizace a národních strategií dlouhodobého uchování digitálních dokumentů členských států EU a na kontrolu jejich plnění. V návaznosti na Evropský program pro kulturu bude české předsednictví podporovat všeobecnou diskusi na téma kultury a přínosu kulturního a tvůrčího odvětví k dosažení lisabonských cílů.

Ochrana a propagace kulturního dědictví

Česká republika se zaměří na neformální projednávání širokého spektra aktuálních témat týkajících se ochrany a propagace  kulturního dědictví:  sledování dalšího vývoje projektu označení „Evropské dědictví“, zamezení ztrát kulturních hodnot, konfrontace systémů zabezpečení ochrany kulturních statků na národní úrovni, výměnu zkušeností jednotlivých zemí s ochranou kulturních statků proti kriminálním deliktům v rámci systému evropské či mezinárodní spolupráce.

Audiovize a média

V oblasti audiovize je české předsednictví  připraveno pokračovat v diskuzi ohledně posílení stability prostředí nově vznikajících způsobů šíření audiovizuálního obsahu. V návaznosti na dosažené výsledky bude práce zaměřena na zvyšování povědomí v otázkách legální nabídky služeb, prevenci a boji proti pirátství a porozumění komerčnímu poselství obchodních sdělení. Oblast osvěty považujeme za jeden z významných nástrojů, jak tyto cíle provádět, a to jak na úrovni EU nebo členských států, tak i ze strany zúčastněných subjektů.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:01

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace