Ochrana spotřebitele

Ochranou spotřebitele se představitelé Evropské unie (EU) začali poprvé intenzivněji zabývat již začátkem sedmdesátých let. V dubnu 1975 představila Evropská komise Předběžný program Evropského hospodářského společenství o ochraně spotřebitele a informační politice. Tento dokument se později stal základem spotřebitelské legislativy Evropského společenství. Stanovil pět základních práv spotřebitelů:

  • právo na ochranu zdraví a bezpečnosti
  • právo na ochranu ekonomických zájmů
  • právo na náhradu škody
  • právo na informace a vzdělávání
  • právo na zastupování

Současné aktivity Evropské komise, jakož i aktivity pro nejbližší období, jsou obsaženy ve Strategii spotřebitelské politiky EU 2007-2013. Evropská komise si v ní stanovila dva základní cíle: zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele, zejména prostřednictvím kvalitnějších dokladů, lepších konzultací a lepšího zastupování zájmů spotřebitelů a zajistit účinnou aplikaci právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele, především prostřednictvím spolupráce při jejich vymáhání, poskytování informací, vzdělávání a prostřednictvím právních prostředků nápravy. Nejdůležitější konkrétní aktivitou je již probíhající revize spotřebitelského unijního práva, která má vyvrcholit schválením horizontální směrnice o právech spotřebitelů. Bude se jí zabývat i budoucí české předsednictví.

Revize spotřebitelského unijního práva

Revize spotřebitelského unijního práva, kterou Evropská komise zahájila v roce 2004, má zjednodušit stávající právní rámec a vytvořit skutečný vnitřní trh, který by všem spotřebitelům v celé EU zaručoval stejná práva a poskytoval stejnou úroveň ochrany a všem podnikatelům by zaručil rovnoprávný přístup na všechny národní maloobchodní trhy EU na principu rovné konkurence a usnadnil tak přeshraniční obchodní vztahy.

V únoru 2007 vydala Evropská komise tzv. Zelenou knihu k revizi spotřebitelského acquis (Green Paper on Consumer Acquis). Zelená kniha zahájila veřejnou konzultaci ke stávajícím problémům na vnitřním trhu, k níž se vyjádřilo více než 300 zainteresovaných subjektů. Převládl názor, že jedinou cestou, jak v oblasti revize pokročit a dosáhnout stanovených cílů, je podpořit přijetí horizontálního právního nástroje s obecnou působností, který by platil jak pro národní tak i pro přeshraniční obchodní vztahy. Po vyhodnocení dopadů přijetí takového nástroje Evropská komise dne 8 října 2008 zveřejnila návrh směrnice o  právech spotřebitelů, který je založen na principu plné a cílené harmonizace (to znamená, že členské státy se od daných ustanovení nebudou moci odchýlit a k harmonizaci budou cíleně, to je racionálně, vybrány ty oblasti, které představují největší překážky u přeshraničních nákupů.).

Návrh, který má 50 článků a 5 příloh, systematicky upravuje společné prvky čtyř revidovaných směrnic, které jsou založeny na minimální harmonizaci, a odstraňuje nesrovnalosti mezi nimi. Směrnice, které budou tímto návrhem nahrazeny, jsou směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku, 85/577/EHS o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory, 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách,  99/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží.

Návrh zpřesňuje a přizpůsobuje současnému ekonomickému vývoji stávající pravidla v následujících oblastech: definice, obecné požadavky na informace pro spotřebitele a zvláštní požadavky na informace pro spotřebitele dle druhu prodeje, právo odstoupit od smlouvy, soulad se smlouvou a obchodní záruky, práva spotřebitelů týkající se smluvních podmínek (ochrana před nepřiměřenými smluvními podmínkami).


Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace