Zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana spotřebitele

Úkolem Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) je zvýšit životní úroveň a kvalitu života občanů. A to především pomocí kvalitních pracovních míst a vysokou úrovní sociální ochrany, ochranou zdraví či spotřebitelských zájmů a zajištěním rovných příležitostí pro všechny občany Evropské unie (EU).

Rada se skládá z ministrů odpovědných za zaměstnanost, sociální politiku, ochranu spotřebitele, zdraví a rovné příležitosti. Setkávají se přibližně čtyřikrát ročně.

Hlavní zodpovědnost za oblast zaměstnanosti a sociální politiky zůstává v rukou členských států. Na evropské úrovni se národním politikám dostává podpory prostřednictvím následujících nástrojů:

  • Evropské právní předpisy upravují minimální sociální standardy a základní práva konkrétně v těchto oblastech: rovnost žen a mužů, zákaz diskriminace, volný pohyb pracovních sil, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní právo a pracovní podmínky.
  • Pomocí takzvané otevřené metody koordinace Rada stanovuje společné cíle a priority, analyzuje opatření přijatá na národní úrovni a předkládá doporučení členským státům. Nezbytnou součástí otevřené metody koordinace je i výměna informací, zkušeností a příkladů správné praxe. K projednávání těchto otázek mezi členskými státy slouží Výbor pro zaměstnanost (EMCO) a Výbor pro sociální ochranu (SPC).
  • Evropský sociální fond je nástrojem k financování opatření politiky zaměstnanosti a sociální ochrany na národní úrovni.

Evropská unie chce v politice zaměstnanosti dosáhnout plné zaměstnanosti, zlepšit kvalitu a produktivitu práce, zvýšit přitažlivost práce a zajistit přitažlivost práce pro osoby hledající zaměstnání, včetně osob znevýhodněných a neaktivních. Dále chce zlepšit přizpůsobování se potřebám trhu práce, zvýšit a zefektivnit investice do lidského kapitálu a přizpůsobit systém vzdělávání a odborné přípravy novým kvalifikačním požadavkům.

Důležité je také začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do všech aspektů kvality zaměstnání, zlepšování poskytování a kvality služeb, které jak mužům, tak i ženám pomáhají sladit pracovní a soukromý život, vytvoření většího počtu pracovních příležitostí a kvalitnějších pracovních míst s cílem podpořit stejnou ekonomickou nezávislost.

Budoucí směřování evropské sociální politiky nastínila Evropská komise v červenci 2008 přijetím takzvané obnovené sociální agendy, jejímž cílem je modernizovat sociální politiku EU tak, aby odpovídala potřebám jednadvacátého století. Obnovená sociální agenda je souborem legislativních i nelegislativních iniciativ v sociální oblasti, které se v současné době postupně projednávají v orgánech Rady.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace