Ochrana klimatu

Ochrana klimatu je zásadní prioritou environmentální politiky Evropské unie (EU) – změny klimatu jsou totiž nejzásadnějším problémem životního prostředí v celosvětovém měřítku. EU je a nadále chce zůstat světovým lídrem v aktivitách souvisejících s ochranou klimatu naší planety.

Jak ukazují studie klimatologů (například závěry Mezivládního panelu pro změny klimatu – IPCC), ale i ekonomů (například závěry týmu sira Nicolase Sterna či Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – OECD), pokud bychom zvolili strategii nicnedělání, změny klimatu by přinesly řadu negativních nezvratných změn a také obrovské finanční náklady na zvládnutí jejich dopadů. Evropského hospodářství a společnosti by se dotkly především změny hydrologického režimu. Na tom, že ochrana klimatu bude klíčovou prioritou, se shodli i představitelé tří po sobě následujících předsednictví – Francie, České republiky a Švédska.

V průběhu českého předsednictví v Radě EU  jsou  v této oblasti dvě základní témata jednání:

  1. jednání s dalšími partnery na světové úrovni o dohodě ohledně snížení emisí skleníkových plynů, která po roce 2012 nahradí Kjótský protokol;
  2. projednávaní problematiky adaptačních opatření na změnu klimatu, která se stala jedním z mezinárodně diskutovaných témat.


V období předsednictví ČR v Radě EU je   jedním z nejviditelnějších politických témat v Evropě vyjednávání o nastavení závazků po ukončení prvního kontrolního období Kjótského protokolu, zejména pak vyjednávání s USA a dalšími zeměmi o jejich redukčních závazcích a zapojení do systému- pokračování jednání po konferenci v prosinci 2007  na Bali a v prosinci  2008 v Poznani..

Cestovní mapa

V prosinci 2007 přijaly smluvní strany Rámcové úmluvy Organizace spojených národů (OSN) na Bali na třinácté konferenci o změně klimatu takzvanou „cestovní mapu“, která je průlomovým rozhodnutím. Podařilo se v ní totiž sjednotit názory všech smluvních stran na budoucí směřování mezinárodní politiky v oblasti ochrany klimatu. Podle této cestovní mapy by měla světová jednání vyvrcholit na patnácté konferenci smluvních stran rámcové úmluvy v prosinci 2009 v Kodani, kde by měla být přijata nová dohoda o nastavení režimu a redukčních závazků po vypršení prvního kontrolního období Kjótského protokolu v roce 2012.

Adaptační opatření na změnu klimatu

V souvislosti s adaptační problematikou zveřejnila v červnu 2007 Evropská komise zelenou knihu adaptací na změnu klimatu. Na konci roku 2008 představila Evropská komise bílou knihu s názvem „Cesta k evropskému programu adaptace na změnu klimatu“. I podle názoru české vlády je kromě výrazného omezení globálních emisí skleníkových plynů zároveň nutné zavést vhodná a účinná adaptační opatření na zmírnění negativních dopadů změny klimatu. Adaptace představuje celosvětově významné téma, které se bude během předsednictví ČR rovněž projednávat.


Datum aktualizace: 16.8.2011 16:01

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace