Rozšíření EU

Priority českého předsednictví

Česká republika bude během svého předsednictví usilovat o co největší pokrok v oblasti rozšíření Evropské unie (EU). České předsednictví se bude snažit o maximální posun v přístupových jednáních s Chorvatskem. Završení přístupových jednání mezi EU a Chorvatskem by znamenalo významný pozitivní a motivační signál pro všechny země západního Balkánu a posílilo by jejich odhodlání k vnitřním reformám a pokroku ve stabilizačním a asociačním procesu (SAP).


Prioritním zájmem českého předsednictví je rovněž pokračovat v jednání s Tureckem a v postupu dalších zemí západního Balkánu směrem ke členství v EU. Země západního Balkánu provádějí zevrubné domácí reformy a dále směřují k evropské integraci, zejména prostřednictvím provádění stabilizačních a asociačních dohod. České předsednictví je bude v těchto snahách podporovat a pokusí se navázat na soluňskou agendu s důrazem na konkrétní kroky. České předsednictví se bude zasazovat o brzké dosažení vízové liberalizace s jednotlivými zeměmi západního Balkánu.

Transatlantické vztahy – priority ČR

Za klíčové považuje Česká republika transatlantickou vazbu Evropy s USA a Kanadou i strategické partnerství Severoatlantické aliance (NATO) a Evropské unie (EU). Významnou událostí českého předsednictví v oblasti transatlantických vztahů bude summit EU-USA ve Washingtonu, kterého se za americkou stranu poprvé zúčastní nová administrativa.

Smyslem transatlantického partnerství dnes již není (s výjimkou Balkánu) pouze posilování stability v Evropě. Pozornost evropských a severoamerických zemí se obrací za její hranice. Společné vnímání hrozeb, dynamicky rostoucí obchod a potenciál společného postupu při řešení regionálních i globálních problémů je základem pro novou podobu těsného partnerství EU, USA a Kanady na počátku jednadvacátého století. Evropa již není objektem politiky USA, nýbrž jejím klíčovým partnerem v řešení regionálních a globálních problémů.

Nezastupitelnou roli v euro-amerických vztazích hraje rovněž ekonomické partnerství. Česká republika se během předsednictví bude snažit sbližovat ekonomiky a odstraňovat překážky vzájemného obchodu. V rámci transatlantického ekonomického dialogu bude ČR usilovat o co nejtěsnější spolupráci Evropské komise a členských zemí při jednáních Transatlantické ekonomické rady.

Česká republika se v době svého předsednictví zaměří rovněž na posílení spolupráce EU a USA ve třetích zemích a bude podporovat transatlantickou spolupráci při podpoře a rozvoji demokracie a lidských práv ve světě. Zároveň bude usilovat o opětovné potvrzení společného zájmu rozvíjet strategické partnerství mezi oběma břehy Atlantiku.

Východní Evropa – priority ČR

V souladu s aktuálními výzvami patří posilování spolupráce mezi EU a jejími východními sousedy mezi hlavní priority předsednictví. .. Na základě geopolitické situace a svých ekonomických zájmů Česká republika aktivně podporuje demokratizaci a evropskou a euroatlantickou integraci zainteresovaných zemí regionu.

Česká republika klade důraz na region jako celek. Zaměří se zejména na posílení Evropské politiky sousedství ve vztahu k východním sousedům EU, aktivně rozpracuje Východní partnerství,  prohloubí bilaterální vztahy EU se zeměmi se zájmem o evropskou integraci (zejména s Ukrajinou, Moldavskem a  Gruzií) a bude dále spolupracovat  s Ruskem.  Česká republika je připravena podporovat také posilování vztahů EU s Běloruskem v případě významných vnitropolitických změn v Bělorusku.

V průběhu předsednictví bude Česká republika sledovat také oblasti energetické bezpečnosti, migrace, zjednodušení vízových režimů a ekonomické a obchodní integrace v regionu východní Evropy.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace