Vnější obchodní vztahy

Jednotná úprava celních sazeb a jednotné zásady platné pro uzavírání celních a obchodních dohod. To jsou hlavní cíle společné obchodní politiky, která byla poprvé zmíněna již před více než padesáti lety v Římské smlouvě. V současné podobě formuje pro členské státy Evropské unie (EU) jednotný obchodně politický režim vůči třetím zemím. Je jednou z nejdůležitějších součástí vnějších vztahů Evropské unie.

Členské státy EU nevystupují v rámci společné obchodní politiky samostatně. Kompetenci k předkládání návrhů k společné obchodní politice, na doporučení ke sjednání mezinárodních dohod i na vedení vlastních jednání má Evropská komise. Sjednávání dohod konzultuje Evropská komise se zvláštním výborem ustaveným Radou EU a řízeným představitelem předsednické země (výbor dle článku 133 Smlouvy o založení ES). Na jeho zasedáních zástupci členských států a Evropské komise každý pátek diskutují o obchodně politických tématech.

Obchodně politická iniciativa

Podpořit dlouhodobý ekonomický růst a zaměstnanost v EU a zvýšit konkurenceschopnost evropských podniků. Tímto směrem chce v nejbližší budoucnosti směřovat společná obchodní politika, kterou nyní určuje obchodně politická iniciativa „Globální Evropa: konkurenceschopnost na světovém trhu“ (Global Europe: Competing in the World). Přijata byla v roce 2006.

Svého cíle chce dosáhnout tím, že otevře jak unijní trh, tak i trh třetích zemí. Zejména by se mělo úspěšně dokončit liberalizační jednání ve Světové obchodní organizaci (WTO), uzavřít nové generace dvoustranných dohod o volném obchodu, provést nové strategie vůči Číně a zdokonalit strategie pro přístup na trh spojené s identifikací a odstraněním netarifních překážek obchodu.

Smyslem současných mnohostranných obchodních jednání v rámci rozvojové agendy z Dohá (DDA) je vedle dalšího otevírání trhů také začlenění rozvojových zemí do světového hospodářského systému, jejich rozvoj s cílem postupného odstraňování chudoby.

Světová obchodní organizace

Všechny členské státy EU jsou členy Světové obchodní organizace (WTO). Členem, a současně jedním z klíčových hráčů WTO je zároveň i Evropské společenství, jehož jménem jedná ve WTO Evropská komise, která tak provádí společnou obchodní politiku sedmadvaceti členských států EU. Evropské společenství podporuje otevřený a silný mnohostranný obchodní systém, který WTO reprezentuje. Evropské společenství spolu s obdobně smýšlejícími členy WTO usiluje o to, aby se úspěšně završilo další kolo mnohostranných obchodních jednání, které v červenci 2008 přerušila neshoda mezi USA na jedné straně a Čínou a Indií na straně druhé ohledně zvláštního obranného mechanismu v oblasti obchodu zemědělskými produkty.

Mezi nejvýznamnější problematiky DDA patří reforma zemědělství, liberalizace obchodu s nezemědělskými výrobky i službami, některé prvky Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, problematika obchodu a životního prostředí a usnadňování obchodu.

Dvoustranné obchodní vztahy EU

Evropská unie také rozvíjí obchodní vztahy s jednotlivými státy, případně skupinami států. Dvoustranný rozměr obchodních vztahů EU charakterizuje velký počet preferenčních dohod a ujednání, iniciativ mezi regiony a dalších dohod. Mezi nejvýznamnější preferenční partnery patří státy Evropského hospodářského prostoru (EHP) / Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), středozemní a balkánské státy, Turecko, Mexiko, Chile a JAR. V dohledné  době chce EU dokončit jednání o dohodách o hospodářském partnerství se skupinami zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří které mají  podpořit i rozvoj a regionální integraci,  a dohodách o volném obchodu se zeměmi Perského zálivu a  se skupinou zemí Latinské Ameriky a Karibiku. V souladu s novou strategií byla v roce 2007 zahájena jednání s Jižní Koreou, Indií, státy uskupení ASEAN, zeměmi Střední Ameriky, Andského společenství a v roce 2008 s Ukrajinou.

Priority českého předsednictví

Liberální obchodní politika je jednou z priorit českého předsednictví. České předsednictví podporuje Evropu otevřenou volnému pohybu všech výrobních faktorů. Ve všech těchto ohledech má zájem na konkrétním naplnění obecného motta českého předsednictví – Evropa bez bariér. České předsednictví se proto zaměří na dokončení, respektive provádění všech vnějších dílčích iniciativ přijaté strategie „Globální Evropa: konkurenceschopnost na světovém trhu“ (Global Europe: Competing in the World). Mnohostranný obchodní systém Světové obchodní organizace (WTO) je nejúčinnějším způsobem, jak řídit světový obchod. Právě proto bude české předsednictví usilovat o obnovení současného kola mnohostranných obchodních jednání a dosažení dohody, případně okamžité realizování výsledků jednání v rámci rozvojového programu z Dohá. Celkově jde též o to, aby také třetí země postupně snižovaly ochranu svých trhů a vytvářely rovné podmínky pro vzájemný obchod. České předsednictví bude podporovat sjednání dohod o volném obchodu s vybranými zeměmi, stejně jako dohod o hospodářském partnerství s dalšími třetími zeměmi. Pozornost bude věnovat také odbourávání netarifních překážek obchodu s využitím nové unijní strategie přístupu na trh. Ta je založená na partnerství Evropské komise, členských států a podnikatelské sféry.

České předsednictví bude také chtít ukončit debaty o revizi ochranných opatření, která povede k další liberalizaci obchodu a respektování ekonomických zájmů Unie. V neposlední řadě využije všech možností včetně sjednávání dvoustranných dohod ke zlepšení ochrany a vynucování práv k duševnímu vlastnictví unijních subjektů na třetích trzích i uvnitř EU.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace