Lidská práva

Základní lidská práva v Evropské unii (EU) – ochrana osobních údajů

Česká republika bude usilovat o zajištění náležitého standardu základních lidských práv a svobod se zvláštním důrazem na právo na soukromí a ochranu osobních údajů. Bude proto dbát na to, aby v souvislosti s plněním jednotlivých úkolů a priorit nedocházelo k potlačování a porušování tohoto základního lidského práva.

V této souvislosti je nutno zmínit rychlý rozvoj komunikačních sítí a technologií, který zjednodušuje získávání potřebných informací a zacházení s nimi. To ovšem přináší nejen pozitivní, ale i negativní dopady – konkrétně v podobě zneužívání údajů k závažným průnikům do soukromí osob, často spojeným s ekonomickou a sociální újmou. Zároveň vzniká tlak na další masivní shromažďování osobních údajů o občanech, zejména, byť nikoliv výlučně, pro potřeby prosazování práva a zvyšování bezpečnosti. Problematiku ochrany soukromí a osobních údajů je tak nutno považovat za velmi citlivou a zároveň i průřezovou, prolínající se napříč celou řadou činností. Namátkou možno uvést problematiku Haagského a posthaagského programu, azylové a migrační politiky, elektronického soudnictví (e-justice), schengenské spolupráce a vízové politiky, informační společnosti, elektronického zdravotnictví (e-health), inteligentních dopravních systémů a podobně.

Obecně bude Česká republika dbát především na to, aby se shromažďovaly údaje pouze za předem jasně vymezeným účelem, v nezbytném rozsahu a po dobu přiměřenou pro plnění konkrétně stanovených úkolů a aby se zamezilo jejich zneužití pro jiné účely. Dále, a to se týká především problematiky azylové a migrační politiky, shromažďování údajů o cestujících, schengenské agendy a jiného, bude třeba dbát na to, aby shromaždování osobních údajů nevedlo k vydávání automatizovaných rozhodnutí, která by pro subjekty údajů měla nepřiměřeně negativní a nezvratné dopady. V případě agendy elektronického zdravotnictví a inteligentních dopravních systémů je potom mimo jiné třeba pečlivě zvážit právo subjektu údajů nebýt účastníkem předmětného informačního systému. Konečně, zejména pokud se budou osobní údaje zpracovávat prostřednictvích dálkových přenosů, jako tomu bude v případě projektů e-health a e-justice, je nutné zvážit zvláštní pravidla zajištění bezpečného zpracovávání a přísná omezení přístupu k údajům.

Hlavní dílčí témata:

  • Ochrana osobních údajů a práva na soukromí v souvislosti s rozvojem komunikačních sítí a technologií
  • Ochrana osobních údajů a práva na soukromí v kontextu přijímaných opatření na zvyšování bezpečnosti

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:01

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace