Výměna informací

Kvůli posílení bezpečnosti začala Evropská unie (EU) prosazovat takzvaný princip dostupnosti. Jedná se o rychlejší a jednodušší způsob výměny informací mezi donucovacími orgány jednotlivých členských států EU.

Princip dostupnosti se začal realizovat již v roce 2006 přijetím Rámcového rozhodnutí o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států EU (lhůta na jeho implementaci uplyne koncem roku 2008).
 
Pro předcházení a vyšetřování trestných činů a zajištění ochrany veřejné bezpečnosti spravuje EU také několik evropských informačních systémů jako je například SIS (Schengenský informační systém), VIS (Vízový informační systém, plně zprovozněn bude v roce 2009) či EURODAC (databáze otisků prstů žadatelů o azyl). Dalším nástrojem pro sdílení a analýzu informací, které souvisejí s bojem proti organizovanému zločinu, je informační systém Evropského policejního úřadu (Europolu).

Významnou oblastí v rámci výměny informací je takzvaný Prüm, který se týká vzájemného sdílení tří vybraných okruhů informací (DNA, daktyloskopických údajů a informací z registrů vozidel). V tomto rámci bylo v roce 2008 přijato Rozhodnutí o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti.

Členské státy si velmi dobře uvědomují, že stále intenzivnější výměně citlivých údajů musí odpovídat i přijetí jasných pravidel na jejich ochranu. V roce 2007 se Rada EU shodla na návrhu Rámcového rozhodnutí o ochraně osobních údajů. Zachování rovnováhy mezi třemi základními právy občana EU – právem na volný pohyb, právem na bezpečnost a právem na ochranu soukromí – se tak stává jednou ze základních výzev evropské spolupráce při posilování společného prostoru svobody, bezpečí a práva.

Významným úkolem do budoucna je v závislosti na dalším vývoji informačních technologií zlepšit koordinaci a systematičnost, které povedou ke skutečně efektivní výměně informací.

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:02

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace