Telekomunikace

Elektronické komunikace

Elektronické komunikace významně přispívají k podpoře dlouhodobého ekonomického růstu a zaměstnanosti v Evropě. Od počátku devadesátých let zaznamenaly velmi dynamický rozvoj, kdy Evropská komise zahájila první liberalizační opatření s cílem otevřít telekomunikační trhy členských států hospodářské soutěži.
Pro sektor elektronických komunikací byla schválena řada právních předpisů. Dnes platný regulační  rámec tvoří soubor pěti směrnic z března 2002.   V letech 2006/2007 Evropská komise provedla přezkum fungování platného regulačního rámce. Výsledky průzkumu ukázaly, že na řadě klíčových trzích přetrvává dominantní postavení jednoho anebo několika operátorů a že v rozšiřující se Evropské unii dochází k nárůstu rozdílů v regulačních přístupech. Evropská komise dospěla k závěru, že k dotvoření skutečného vnitřního telekomunikačního trhu je nezbytná reforma stávajícího regulačního rámce.

Revize regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací

 „Telekomunikační balíček“ je postaven na třech pilířích - na lepší regulaci („better regulation“), dokončení jednotného trhu elektronických komunikací a větším zapojení občanů včetně posílení jejich bezpečnosti. Mezi hlavní  návrhy změn patří posílení pravomocí Komise, které EK zdůvodňuje nutností posílení harmonizovaného přístupu a zavádění nových nápravných opatření pro trh elektronických komunikací ve formě funkční separace. V případě uložení funkční separace je dominantní operátor povinen poskytnout nediskriminační přístup ke své síti všem ostatním operátorům a to tak, že oddělí zajišťování přístupové sítě od poskytování služeb. Dále Komise navrhla zřízení nového evropského úřadu v oblasti elektronických komunikací  a zapojení EP do správy rádiového spektra. Nalezení shody nad takovým textem, který bude přijatelný jak pro členské státy, tak i pro Evropský parlament a  Komisi, bude hlavním úkolem českého předsednictví v oblasti telekomunikací.

Úprava mezinárodních roamingových poplatků v rámci EU

Regulaci mezinárodního roamingu v Evropské unii upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství z června 2007. Cílem tohoto nařízení bylo upravit neopodstatněně vysoké ceny za používání mobilních telefonů v zahraničí, a tím výrazně snížit náklady evropských spotřebitelů.

Prostřednictvím nařízení uložila Evropská komise mobilním operátorům působícím v Evropské unii povinnost svým zákazníkům od 30. července 2007 aktivovat takzvaný eurotarif, který je ve své podstatě regulovaná maloobchodní cena.

Evropská komise po té, co provedla přezkum fungování tohoto nařízení, zveřejnila v září 2008 návrh revize tohoto nařízení. Podstatou tohoto návrhu je časové prodloužení současné regulace cen na další tři roky, další snižování velkoobchodních i maloobchodních stropů, rozšíření regulace na ceny SMS zpráv a datových služeb (včetně MMS zpráv) a další zvýšení transparentnosti. Komise konstatuje, že na trhu roamingu stále neexistuje soutěž, která by zaručila přiměřené ceny bez regulačních zásahů.

Ačkoli ČR má pochyby o nutnosti regulace zejména maloobchodních cen, většina členských států další regulaci vítá. Cílem českého předsednictví bude najít shodnou pozici Rady s Evropským parlamentem, který bude zřejmě další regulaci cen nakloněn a legislativní akt přijmout.

Digitální dividenda

Evropská komise publikovala v listopadu 2007 sdělení o plném využití výhod digitální dividendy v Evropě – společném přístupu k využívání rádiového spektra uvolněného přechodem na digitální vysílání.

Rádiové spektrum představuje základní zdroj všech bezdrátových komunikačních služeb. Přechodem z analogového televizního vysílání na pozemní digitální televizní vysílání se uvolní část spektra, která není nutná k provozování stávajícího rozhlasového a televizního vysílání, tzv. „digitální dividenda“. Podle plánů Evropské komise bude možné digitální dividendu využít např. pro bezdrátové širokopásmové služby ve venkovských oblastech, kde by budování nové optické infrastruktury bylo příliš nákladné.

Revize rozsahu univerzální služby

Univerzální služba je souborem služeb, dostupných ve stanovené kvalitě všem koncovým uživatelům na celém území státu za dostupnou cenu, která zohledňuje úroveň spotřebitelských cen a příjmy obyvatel.

Jedná se např. o připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti, pravidelné vydávání telefonních seznamů, poskytování veřejných telefonních automatů či zajištění přístupu zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní síti. V souvislosti s rozvojem technologií a změnou potřeb uživatelů se nyní vede diskuse možnosti rozšíření univerzální o širokopásmové připojení. Další otázkou je, jak dlouho bude potřeba ponechat účastnické seznamy a informační službu o účastnických číslech v souboru univerzální služby.


Revize směrnice o GSM (z pracovního programu CZP)

Komise vydá novelu směrnice o GSM, díky níž dojde k uvolnění části spektra tak, aby mohlo být využíváno nejen pro GSM. Protože se bude jednat o návrh, který umožní efektivnější využívání spektra současně s možností nabízet více služeb a tento návrh je podnikateli velmi očekáván, české předsednictví se pokusí návrh schválit.

 

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:01

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace