Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k pokračujícím hromadným popravám v Iráku

Evropská unie je hluboce znepokojena zprávami o tom, že v posledních dnech byly v Iráku vykonány další tresty smrti; pravděpodobně bylo popraveno celkem 20 osob.

Kromě toho je Evropská unie nesmírně znepokojena tím, že by podle některých zdrojů mohlo velmi brzy dojít k dalším hromadným popravám.

Evropská unie je proti trestu smrti ve všech případech a za všech okolností. Jsme toho názoru, že zrušení trestu smrti přispívá k posílení lidské důstojnosti a dalšímu prosazování lidských práv. Evropská unie považuje trest smrti za krutý a nelidský trest a za porušení práva na život. Rovněž se domníváme, že tento trest nepřináší žádnou přidanou hodnotu, pokud jde o odrazující účinek.

V době budování pozitivního obrazu Iráku a jeho úspěchů působí návrat k výkonu trestu smrti na tento obraz negativně a nepřispívá ani ke snahám zaměřeným na podporu povědomí mezinárodního společenství a veřejného mínění o pozitivních událostech v Iráku.

Evropská unie je zejména znepokojena způsobem uplatňování trestu smrti v Iráku jakožto zemi, kde se soudní systém dosud stále formuje. EU připomíná, že jakýkoli justiční omyl nebo selhání justice při uložení trestu smrti představují nenapravitelnou a nezvratnou ztrátu lidského života.

Evropská unie považuje za zcela nezbytné, aby stát trvající na uplatňování trestu smrti tento trest vykonával za řádného dodržování mezinárodních závazků v oblasti ochrany lidských práv včetně závazku, podle nějž lze trest smrti vykonat pouze v návaznosti na konečný rozsudek, jenž je výsledkem právoplatného řízení poskytujícího všechny možné záruky spravedlivého procesu, které jsou přinejmenším rovnocenné zárukám podle článku 14 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a které zahrnují mimo jiné právo každé osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, za nějž může být trest smrti udělen, nebo z takového trestného činu obviněné na přiměřenou právní pomoc ve všech fázích řízení.
EU proto naléhavě vyzývá iráckou vládu, aby až do zákonného zrušení obnovila faktické upuštění od výkonu trestu smrti, jež bylo v Iráku skutečností od srpna roku 2007. Tento krok by se měl vztahovat na všechny případy osob, které v Iráku v současné době dosud na výkon trestu smrti čekají. Uvedený postup by byl v souladu s celosvětovým trendem trest smrti rušit, jehož projevem jsou mimo jiné i nedávné rezoluce Valného shromáždění OSN vyzývající v této věci k moratoriu umožňujícímu jednání o zrušení trestu smrti v případě všech trestných činů.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Černá Hora  a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavsko a Arménie.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.


Kontakt:

  • Milan Řepka, tiskový mluvčí ministerstva zahraničních věcí ČR
  • tel.: +420 224 182 052, GSM: +420 724 034 154; e-mail: milan_repka@mzv.cz

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:18

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace