Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie u příležitosti Mezinárodního dne OSN na podporu obětí mučení

U příležitosti Mezinárodního dne OSN na podporu obětí mučení (26. června) Evropská unie znovu zdůrazňuje své odhodlání vymýtit mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání v celosvětovém měřítku a plně rehabilitovat oběti mučení. Absolutní zákaz mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání je jednoznačně zakotven v mezinárodním právu.

Evropská unie vítá rezoluci 63/166 přijatou Valným shromážděním OSN dne 18. prosince 2008 a rezoluci 10/24 přijatou Radou OSN pro lidská práva dne 27. března 2009 a znovu opakuje, že odsuzuje jakákoli opatření nebo pokusy států či veřejných činitelů, jejichž cílem je legalizovat, povolit nebo tolerovat – i ze strany lékařů a jiného zdravotnického personálu – mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání za jakýchkoli okolností, a to i z důvodů národní bezpečnosti nebo na základě soudních rozhodnutí. Veškerá obvinění týkající se údajného mučení musí být nestranně prošetřena a pachatelé musí být postaveni před soud a potrestáni.

Evropská unie naléhavě vyzývá všechny státy, aby přísně dodržovaly zásadu nenavracení jakékoli osoby do jiného státu, existují-li závažné důvody se domnívat, že by tato osoba byla mučena.
Evropská unie naléhavě vyzývá všechny státy, které tak dosud neučinily, aby se staly stranami Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a jejího opčního protokolu (OPCAT) a aby uznaly pravomoc Výboru proti mučení přijímat a posuzovat jednotlivá oznámení. Evropská unie je dále vyzývá ke stažení všech výhrad, které v souvislosti s těmito nástroji vznesly. Státy musí přijmout trvalá, rozhodná a účinná opatření, včetně právní reformy, s cílem předcházet mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a bojovat proti nim.

Opční protokol významným způsobem přispívá k dotvoření nezávislého a účinného mechanismu předcházení mučení na úrovni jednotlivých států i na úrovni mezinárodní. Evropská unie vítá nedávnou ratifikaci opčního protokolu ze strany Ázerbájdžánu, Bosny a Hercegoviny, Chile, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Libanonu, Černé Hory, Nikaraguy a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie.

Evropská unie zdůrazňuje, že všechny státy mají zajistit, aby se obětem mučení dostalo nápravy a aby měly vymahatelné právo na spravedlivé a odpovídající odškodnění, včetně prostředků na co nejúplnější rehabilitaci. Všechny státy se naléhavě vyzývají, aby učinily vše, co je v jejich silách, pro opětovné zajištění humánního přístupu a pro navrácení důstojnosti obětem mučení, které často trpí dlouhodobými fyzickými poraněními a posttraumatickou stresovou poruchou, a potřebují proto odbornou a dlouhodobou rehabilitační pomoc.

Evropská unie vítá doporučení učiněná v rámci prvního dialogu o lidských právech vedeného zástupci občanské společnosti EU a AU, který se konal ve dnech 16. a 17. dubna 2009 v Bruselu a který vyzval k zařazení boje proti mučení mezi priority spolupráce mezi oběma kontinenty. Evropská unie bere rovněž na vědomí, že účastníci vyzvali k plnému provádění rezoluce o obecných zásadách a opatřeních týkajících se zákazu mučení, krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání v Africe a předcházení těmto činům (obecné zásady dohodnuté na Robbenově ostrově) i obecných zásad EU týkajících se mučení.

Evropská unie i nadále diplomaticky, politicky a finančně podporuje boj proti mučení v souladu s obecnými zásadami EU týkajícími se mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání. V rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva se pozornost věnuje zejména rehabilitaci obětí mučení.

Evropská unie uznává vedoucí úlohu OSN v boji proti mučení a při poskytování podpory obětem a zdůrazňuje, že podporuje zvláštního zpravodaje OSN pro otázky mučení, Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva, Výbor proti mučení, Podvýbor pro předcházení mučení a Dobrovolný fond OSN pro oběti mučení.

Evropská unie oceňuje a podporuje činnost, již provádějí regionální mechanismy, zejména zvláštní zpravodaj pro otázky související s věznicemi a vazebními podmínkami v Africe, působící při Africké komisi pro lidská práva a práva národů, Výbor pro provádění obecných zásad dohodnutých na Robbenově ostrově a Výbor Rady Evropy pro předcházení mučení, a naléhavě vyzývá státy k plnění jejich doporučení.

Evropská unie oceňuje neutuchající úsilí mnoha nevládních organizací a jednotlivců, kteří se neúnavně zasazují o předcházení mučení a zmírnění utrpení obětí a mobilizují ohledně této důležité otázky veřejné mínění.

Evropská unie se zavazuje, že bude nadále vyvíjet a stupňovat úsilí o to, aby byl svět zbaven mučení.


Kontakt:

  • Milan Řepka, tiskový mluvčí ministerstva zahraničních věcí ČR
  • tel.: +420 224 182 426, GSM: +420 724 034 154; e-mail: milan_repka@mzv.cz

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:18

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace