Pod vedením českého předsednictví schválila Rada EPSCO důležitá doporučení v oblasti ochrany veřejného zdraví

V úterý 9. června 2009 proběhlo v Lucemburku jednání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO), kterému předsedala ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.

Projednávaly se návrhy dvou doporučení Rady o bezpečnosti pacientů a vzácných onemocněních, které se podařilo českému předsednictví úspěšně dokončit. Na programu byly také zprávy o pokroku v oblasti přeshraniční zdravotní péče, transplantace orgánů  a řada dalších významných legislativních návrhů v oblasti veřejného zdraví a léčiv. Důležitým tématem diskuzí byla také aktuální situace ohledně nákazy virem A/H1N1, evropských zásob vakcín a vývoji nového druhu vakcíny proti tomuto viru.

Česká republika v návaznosti na společnou prioritu trojpředsednictví přijala a dokončila doporučení Rady, které se týká bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče. Hlavním záměrem návrhu je podpořit úsilí členských států při zavádění strategií a programů prevence a kontroly nežádoucích událostí a infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče. „Na úrovni EU by mělo dojít k shromažďování informací a srovnatelných údajů o bezpečnosti pacientů. Především vypracování společné terminologie a ukazatelů, sdílení osvědčených postupů, zkušeností a příkladů dobrých praxí, rozvoj výzkumu v oblasti bezpečnosti a zapojení pacienta i jeho blízkých tak, aby byl pacient středem zájmu všech zúčastněných stran,“ vysvětluje předsedající Rady Dana Jurásková.

Druhým přijatým návrhem je doporučení Rady o společné akci v oblasti vzácných onemocnění, které české předsednictví na pracovní skupině Rady pro veřejné zdraví projednalo a úspěšně dokončilo. Tato iniciativa má vést k přesnému vymezení vzácných onemocnění a poskytnout účinnou a efektivní podporu členským státům ke spolupráci a koordinaci. „Mezi navrhovaná doporučení patří mimo jiné zavedení národních akčních plánů pro vzácná onemocnění, zavedení jednotné definice a inventáře vzácných onemocnění, zajištění výzkumu vzácných onemocnění nebo ustavení odborných center,“ uvádí ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.

Nyní je dokončeno první projednávání jednotlivých článků návrhu směrnice o uplatňování práv pacientů při poskytování přeshraniční zdravotní péče. Radě EPSCO byla dnes předložena zpráva o pokroku v projednávání tohoto návrhu. Z hlavních ustanovení návrhu směrnice vyplývá právo pacientů vyhledat zdravotní péči v jiném členském státě EU a obdržet náhradu nákladů na tuto péči ve výši, v jaké by jim byla poskytnuta státem, kde jsou pojištění. Pacienti mohou získat  jistotu, že normy z hlediska kvality a bezpečnosti jsou v případě poskytnuté péče pravidelně sledovány a vycházejí z osvědčených lékařských postupů. „Směrnice by měla také usnadnit a zjednodušit evropskou spolupráci v oblasti zdravotní péče se zaměřením na uznávání lékařských předpisů, rozvoj evropských referenčních sítí, eHealth či hodnocení zdravotnických technologií,“ doplňuje Ivo Hartmann, vrchní ředitel Úseku ekonomického a mezinárodních věcí Ministerstva zdravotnictví ČR.

Během předsednictví se také podařilo dosáhnout vytyčených cílů na pracovní skupině pro léčiva a zdravotnické prostředky a  poprvé projednat všechny návrhy legislativních předpisů předložené v rámci tzv. Farmaceutického balíčku Evropskou komisí v prosinci 2008. Radě EPSCO byla ke každému tématu předložena zprávu o pokroku. 

Dalšími projednávanými body byly mimo jiné návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci, Zelená kniha o zdravotnických pracovnících v Evropě nebo problematika přísad v tabákových výrobcích. Během jednání Rady ministři na pracovním obědě diskutovali o aktuální situaci výskytu chřipkového viru A/H1N1, evropských zásob vakcín a vývoji nového druhu vakcíny proti tomuto viru. Komisařka pro zdraví A. Vassiliou v této souvislosti zároveň informovala o svém nedávném jednání s farmaceutickými firmami.


kontakt:

  • Andrea Mimrová, tisková mluvčí ministerstva zdravotnictví
  • Tel.: +420 224 972 424, GSM: +420 737 204 961, E-mail: andrea.mimrova@mzcr.cz  


Datum aktualizace: 16.8.2011 15:19

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace