Rada EPSCO v Lucemburku završila práci českého předsednictví v oblasti zaměstnanosti

Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka a ministr pro lidská práva a národnostní menšiny Michael Kocáb včera zasedli v čele Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele v Lucemburku. Symbolicky tak završili práci českého předsednictví v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí.

Jednání byla věnována především příspěvku k Evropské radě, konané 18. a 19. června, a tedy aktuálnímu řešení dopadů krize na zaměstnanost. Základem diskuse se staly hlavní poselství tripartitního Summitu zaměstnanosti, který přinesl shodu ohledně nezbytnosti krátkodobých opatření k udržení pracovních míst a ohledně reforem, které mají připravit trhy práce na období po krizi. „Za klíčovou považujeme v této souvislosti nutnost vyhodnocování přijatých protikrizových opatření z hlediska efektivity a také otázku udržitelnosti veřejných financí,“ řekl v úvodu ministr a předseda Rady Petr Šimerka.

Závěry Summitu rozpracovala Evropská komise do konkrétních opatření členských států, Komise a sociálních partnerů jako „Společný závazek pro zaměstnanost.“ Konkrétní akce mají být přizpůsobeny změnám na trzích práce a rozpočtové situaci každého členského státu. Sdělení má mobilizovat všechny dostupné finanční prostředky Společenství – Evropského sociálního fondu, Evropské investiční banky a Evropského globalizačního fondu. Dohoda o nových podmínkách čerpání finančních prostředků z Evropského globalizačního fondu, které mohou být využity např. na rekvalifikace zaměstnanců, podporu jejich mobility či poradenství při hledání zaměstnání, byla úspěšně projednána během českého předsednictví právě v souvislosti s financováním protikrizových opatření.
Sdělení Komise poukazuje navíc na připravované návrhy na podporu protikrizových opatření z evropských zdrojů. Jednak stoprocentního financování projektů z Evropského sociálního fondu v průběhu let 2009 a 2010 bez nutnosti spolufinancování z národních zdrojů, jednak možnosti vytvoření fondu, jenž by poskytoval záruky na malé úvěry, zejména malým a středním podnikatelům, kteří mají obecně ztížený přístup k úvěrům.

Zásadní oblastí, jíž se Rada na dnešním jednání věnovala, byla rovněž otázka začleňování Romů. České předsednictví se zasloužilo o přijetí společných základních zásad romské integrace. Tímto tématem se Rada EPSCO zabývala vůbec poprvé. „V době, kdy celá Evropa zažívá nárůst extremismu a rasismu, je tato iniciativa nesmírně důležitá a vysílá jasný signál o potřebě zlepšení situace Romů v celé Evropě,“ uvedl ministr pro lidská práva Michael Kocáb.
 
Závěry Rady
V oblasti zaměstnanosti Rada schválila dvoje závěry ke klíčovým tématům českého předsednictví – flexicuritě v době krize a k sociálním službám. U flexicurity - konceptu rovnováhy mezi pružným pracovním trhem a jistotou udržení se na něm – závěry mimo jiné zdůraznily:

  • flexibilitu podniků jako nástroje udržení zaměstnanosti (pružná úprava pracovní doby)
  • podporu podnikání (snižování nákladů, administrativní zátěže)
  • vyváženost ochrany a motivace lidí v systému sociální ochrany
  • slaďování kvalifikací a dovedností s potřebami trhu práce

Závěry k sociálním službám jako nástroji aktivního začleňování a nových pracovních příležitostí vyzdvihly především:

  • význam služeb pro aktivní zapojení osob do společnosti,
  • zvýšené požadavky na sociální služby v důsledku demografického vývoje
  • roli při vytváření nových pracovních příležitostí
  • důraz na kvalitu služeb, jejich dostupnost, účinnost a finanční udržitelnost


Rada přijala závěry týkající se stárnutí populace a zabraňování vícestupňové diskriminaci starších žen a mužů. Realizace těchto závěrů umožní starším lidem uplatnit se i nadále v pracovním a společenském životě a prožít plnohodnotné stáří.

Ministři dále projednali návrh o rozšíření nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení na státní příslušníky třetích zemí. Politické dohody bohužel nedosáhli a další projednání návrhu tak bude úkolem švédského předsednictví.

Ministr Petr Šimerka přítomné seznámil také s pokroky v projednávání tzv. antidiskriminační směrnice a směrnice na ochranu zdraví při práci těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň po porodu nebo kojících zaměstnankyň.

Ministr Michael Kocáb Radu informoval o pokroku při projednávání směrnice o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné,

Komise podala informaci o uplatňování přechodných období na volný pohyb pracovníků do roku 2011, Prosazení plné mobility pracovníků v rámci Evropské unie bylo jednou z hlavních priorit českého předsednictví. Předseda Rady Petr Šimerka proto v této souvislosti velmi ocenil rozhodnutí Dánska a Belgie otevřít trhy práce pracovníkům z nových členských států EU již k 1. květnu letošního roku.

Pracovní oběd ministři věnovali mimo jiné diskusi o budoucnosti Lisabonské strategie v oblasti zaměstnanosti po roce 2010. Nová strategie by se měla zaměřit především na  růst a pracovní místa, měla by brát do úvahy rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a dokázat stanovit určitou míru obecnosti při sledování cílů. Nezanedbatelnou součástí by mělo být i dostatečné informování veřejnosti o nezbytnosti některých reforem. 


kontakt:

Jana Říhová, tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí
Tel.: +420 221 922 249, GSM: +420 725 761 147, E-mail: jana.rihova@mpsv.cz


kontakt:

Lejla Abbásová, tisková mluvčí ministra pro lidská práva a menšiny
Tel.: +420 224 002 066, GSM: 725 805 865, E-mail: abbasova.lejla@vlada.cz


Datum aktualizace: 16.8.2011 15:19

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace