České předsednictví podporuje řešení otázek letové způsobilosti vojenských letadel na evropské úrovni

Ve dnech 4. až 6. června 2009 v Olomouci v rámci českého předsednictví v Radě EU probíhá mezinárodní pracovní zasedání na úrovni expertů k otázkám vojenské letové způsobilosti (Military Airworthiness Harmonisation Workshop).

Cílem českého předsednictví je podpořit aktivity evropského Fóra vojenských autorit pro letovou způsobilost (MAWA – Military Airworthiness Authority Forum) při řešení harmonizace procesů certifikace a standardizace v této oblasti a při vypracování konkrétních návrhů doporučení pro zasedání řídícího výboru Evropské obranné agentury (EDA). Mezinárodní pracovní zasedání připravila sekce vyzbrojování Ministerstva obrany (MO) v součinnosti s odborem vojenského letectví MO a EDA.

V budově Regionálního centra Olomouc (RCO) zasedlo k jednání více než 60 expertů z ministerstev obrany a dopravy členských zemí EU, představitelé mezinárodních organizací zastupující EDA, Evropskou agenturu pro leteckou bezpečnost (EASA), NATO a Evropskou organizaci pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL), Evropskou organizaci pro vybavení civilních letadel (EUROCAE), dále zástupci civilních a vojenských leteckých úřadů a v neposlední řadě také zástupci obranného průmyslu. Jednání expertů pro otázky vojenské letové způsobilosti předsedá ředitel odboru vojenského letectví MO (OVL MO) plukovník Petr Brouček.

„Přístup k otázkám vojenské letové způsobilosti byl na rozdíl od civilní letové způsobilosti, kterou se zabývá EASA, doposud nekoordinovaný a tuto oblast v současnosti neupravuje žádné formální ujednání, opatření nebo procedura, které by na evropské úrovni sjednocovaly společný přístup k této problematice,“ popisuje současný stav plukovník Petr Brouček. „V důsledku toho je vojenská letová způsobilost regulována jen na národních úrovních a v rámci individuálních projektů, což je časově i finančně náročné a ve svém důsledku výrazně zpomaluje možnost rozvíjet v této oblasti společné mezinárodní projekty. Nejdůležitějším požadavkem, který musí garantovat jednotná evropská certifikace vojenských letadel, je bezpečnost jejich provozu ve společném vzdušném prostoru s civilními provozovateli. Ambicí českého předsednictví je podpořit dosavadní koordinační a harmonizační aktivity EDA a probíhající jednání expertů v Olomouci je toho konkrétním příkladem,“ doplnil ředitel OVL MO.

Evropské fórum pro vojenskou letovou způsobilost (MAWA), jehož činnost zastřešuje EDA, bylo vytvořeno na základě rozhodnutí Řídícího výboru EDA na úrovni ministrů obrany EU dne 10. listopadu 2008. V rámci EDA je oblastí vojenské letové způsobilosti a její koordinací s ostatními relevantními mezinárodními institucemi (NATO, EASA, EUROCONTROL) a evropským obranným průmyslem pověřen zástupce České republiky Ján Plevka (dříve pracovník OVL MO) který je zároveň předsedou MAWA fóra. Třetí zasedání MAWA fóra se uskutečnilo ve dnech 3. a 4. června 2009 v Domě armády v Praze. Členy tohoto fóra je již 20 zemí Evropské unie. Prvním z konkrétních projektů, kterým se tým pod vedením Jána Plevky zabývá, je stanovení požadavků na letovou způsobilost a certifikaci vojenských letadel, včetně bezpilotních systémů (Unmanned Aerial System – UAS).


kontakt:

  • Vladimír Lukovský, tisková a informační služba MO
  • tel.: +420 973 200 153, GSM: +420 724 006 780; lukovskv@army.cz

Fotogalerie

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:19

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace