České předsednictví uskutečnilo konferenci EUFORDIA

Mezinárodní konference s názvem Evropské fórum pro hodnocení dopadů výzkumu a vývoje (zkráceně EUFORDIA) se zabývala otázkami hodnocení dopadu 6. rámcového programu EU. 6. RP je celosvětově největším programem mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Delegáti konferenci se shodli, že hodnocení je nutné už jen z toho důvodu, že EU přikládá výzkumu a vývoji velký význam, jak je patrné z nárůstu rozpočtu 7. RP. Jeho rozpočet přesahuje 50 miliard eur.

Konference EUFORDIA se zabývala otázkami hodnocení přínosu 6.RP pro celou EU. Na závěrečném panelu konference vystoupil Václav Pačes (Akademie věd ČR), Theodoros Karapiperis, (zástupce Evropského parlamentu), Erik Arnold (zástupce Technopolisu), Peter Fisch (Evropská komise, DG RTD), Julia Lane (NSF, USA). Diskuzi řídil náměstek ministra pro výzkum a vysoké školství, Vlastimil Růžička a Philippe Laredo, zástupce Université de Paris-Est a University of Manchester.

„Hodnocení výsledků výzkumu je klíčové pro jeho financování. Jako u každého velkého rozpočtu, i v případě vědy a výzkumu je třeba znát efektivitu toho, za co utrácíme,“ uvedl Vlastimil Růžička k výsledkům konference.

Na konferenci EUFORDIA byla předložena zpráva o hodnocení 6. RP, kterou vypracovala expertní skupina jmenovaná Evropskou komisí. V jejím závěru se konstatuje, že je potřeba změnit celou kulturu hodnocení programů výzkumu a vývoje. Účastníci závěry zprávy podpořili a dlouze diskutovali problematiku evropského výzkumu, který má vysoké ambice vytvořit v Evropě prostředí, která i jednotlivým státům umožní dosáhnout světové konkurenceschopnosti. Zkušenosti z Koreje a USA ukazují, že vlády musejí mnohem více dbát závěrů dosažených hodnocením programu. Pro hodnocení je potřebné mít dostupná data o výsledcích projektů a programů a v tom je možné využít jak národní iniciativy tak i posílit tyto tendence na úrovni evropských programů.

EUFordia„Byl jsem velmi potěšen, že tato konference přilákala takovou pozornost odborné veřejnosti. Běžnou praxí je, že se podobných setkání účastní na sto odborníků. Tři stovky je opravdu dobrý výsledek,“ řekl na tiskové konferenci Peter Fisch, zástupce Evropské komise.

České předsednictví si klade za cíl postoupit alespoň o krok v tom, aby iniciativy ustavit patřičné inteligentní systémy registrace výsledků vědeckého bádání došly naplnění na národní i evropské úrovni.

6. rámcový program (zkráceně 6.RP) je celosvětově největším programem mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. 6.RP běžel v letech 2002 – 2006 a disponoval rozpočtem cca 19 miliard €. 6.RP měl velmi bohatou strukturu tematickou (výzkum v oblasti věd o živé přírodě, informační technologie, nanotechnologie, nové materiály, průmyslové procesy, potravinářský výzkum, letecký a kosmický výzkum, výzkum klimatických změn, energie, doprava, výzkum v sociálních a humanitních vědách, výzkum ve prospěch malých a středních podniků atd.), ale i bohatou strukturu různých typů projektů. Zatímco některé typy projektů měly rozpočet ve stovkách tisíc eur, jiné až v desítkách milionů eur. Některé projekty požadovaly přímo účast průmyslových podniků; jiné, např. podpora studijních pobytů, byly pro jednotlivce. Rámcový program nemá v žádném případě nahrazovat výzkum národní. 6.RP má přispět k řešení těch problémů, s nimiž se potýká Evropa jako celek a které bez mnohostranné mezinárodní spolupráce lze jen stěží řešit efektivně. V 6.RP a v EURATOMU se rozeběhlo více než 10 000 projektů, na jejichž řešení se účastní 74 400 týmů z celého světa.

Účast ČR v tomto komplexním programu lze charakterizovat takto: 1068 českých týmů se podílelo na řešení 876 projektů 6.RP a EURATOMU. O rozsahu této mezinárodní spolupráce svědčí to, že české týmy při řešení projektů 6.RP spolupracovaly s více než 14 000 (!) týmy z celého světa. Česká účast v leteckém výzkumu a v programu EURATOM (jde o mírové využití atomové energie) je mimořádně úspěšná, v řadě oblastí jsme ovšem průměrní a víme též, že zlepšit úspěšnost v oblasti informačních technologií a ve vědách o živé přírodě by ČR výrazně prospělo. Účast v biotechnologickém výzkumu by přece mohla zlepšit naše šance vyrovnávat se s krizemi. Vzhledem k tomu, že EU rozmanitými způsoby podporuje propojení soukromého kapitálu a veřejných prostředků v oblasti výzkumu a vývoje, je jistě potěšitelné, že podle řady indikátorů český průmysl využil možnost zapojení do projektů 6.RP mnohem více, než průmysl ostatních
nových členských států. Nicméně to je výrok o reakci „zprůměrované přes všechny průmyslové sektory“, která by mohla vést k nemístnému sebeuspokojení: jako přímo varující se jeví malé zapojení českého průmyslu do výzkumu v oblasti energetiky. Tyto mezinárodní komparace dávají jistý signál nám, avšak nevypovídají o skutečně dosažených výsledcích a skýtají jen malý náhled na přínos tak velkého programu pro EU.


kontakt:

  • Tomáš Bouška, tiskový mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
  • Tel.: +420 257 193 426, GSM: +420 724 374 245, E-mail: tomas.bouska@msmt.cz

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:43

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace