Dobrovolnictví jako základní kámen solidární společnosti

Téměř 120 delegátů a delegátek z 28 zemí se v pražském Kongresovém centru účastní dvoudenní Konference o mládeži, kterou jménem českého předsednictví zahájil ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Ondřej Liška. Hlavním cílem zasedání je podpořit dobrovolnictví a neformální vzdělávání v oblasti mládeže.

Konference o mládeži byla zahájena 12. března 2009 v prostorách Kongresového centra v Praze. Zasedání se zúčastnilo 115 delegátů z 28 členských a kandidátských zemí EU a zemí EFTA. Na úvodním panelu vystoupili ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška, představitelé Evropské komise Odile Quintinová, generální ředitelka pro vzdělávání a kulturu, a Pierre Mairesse, ředitel pro mládež, sport a vztahy s občany. Kromě zástupců státní správy a neziskových organizací se konference zúčastnila i řada expertů a zástupců mládeže.

Ministr Liška se na tiskové konferenci vyjádřil k dobrovolnictví jako k námětu pro téma Evropského roku:"České předsednictví vítá rozhodnutí Evropské komise, která zareagovala na četné iniciativy evropských organizací mládeže a zahájila práci na tom, aby byl rok 2011 vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví. Tento krok pomůže zvýšit povědomí o dobrovolnictví jak u těch, kteří by se dobrovolných aktivit rádi účastnili, tak u těch, kteří činnost dobrovolníků využívají. Evropský rok dobrovolnictví nabídne významné příležitosti k sebevzdělávání dobrovolníků a k jejich osobnímu rozvoji."

Konference o mládeži

Hlavním cílem dvoudenní konference je přispět ke zvýšení povědomí o dobrovolnictví jak mezi těmi, kteří se zajímají o účast v dobrovolných aktivitách, tak mezi těmi, kteří činnost dobrovolníků využívají. Účastníci se proto budou snažit zmapovat různorodou oblast přeshraničních dobrovolnických příležitostí pro mládež a zamyslet se nad efektivitou různých nástrojů, které by mladé lidi motivovaly k přeshraničním dobrovolnickým činnostem. Stranou nezůstanou ani mladí lidé s omezenými příležitostmi. Na tuto skupinu bude zaměřena diskuse o adaptaci stávajících a vytváření nových dobrovolnických příležitostí. V neposlední řadě bude pozornost věnována problematice toho, jak uznávat hodnoty neformálního vzdělávání.

Odile Quintinová na tiskové konferenci poukázala na význam dobrovolnictví pro společnost: „Dobrovolnictví je základním kamenem naší společnosti. Stmeluje lidi, umožňuje jim pracovat na společných projektech a utvářet společnost. Na základě dobrovolnictví vznikají velmi pevné sítě mezilidských vztahů fungující na principu solidarity.“

Hlavní část jednání se odehraje v 5 pracovních skupinách, do kterých se účastníci přihlásili podle oblastí svého zájmu. Součástí konference bude rovněž veletrh výměny osvědčené praxe, který účastníkům umožní prezentovat svou činnost v oblasti dobrovolnictví a neformálního vzdělávání, případně navázat nové kontakty.

Účastníci konference naváží při formulování svých návrhů na aktuální dění v odpovídajících oblastech na evropské úrovni (Usnesení Rady o uznávání hodnoty neformálního a informálního učení v oblasti evropské mládeže, Youthpass, Portfolio pro vedoucí mládeže a pracovníky s mládeží a na přípravy k vyhlášení roku 2011 Evropským rokem dobrovolnictví). Hlavní zpravodajka konference zpracuje závěry jednání jednotlivých skupin do podoby závěrečné zprávy, která bude zveřejněna na internetových stránkách MŠMT, Národního institutu dětí a mládeže, příp. dalších partnerů začátkem května 2009. Následně bude zpráva předložena pro informaci ministrům zodpovědným za mládež v rámci květnového jednání Rady ministrů pro vzdělávání, mládež a kulturu.

Evropská konference o mládeži je vedle Setkání ředitelů odpovědných za oblast mládeže a Setkání mládeže (Youth Event) jednou ze tří oficiálních akcí českého předsednictví věnovaných oblasti politiky mládeže.


kontakt:

  • Tomáš Bouška, tiskový mluvčí MŠMT pro CZ PRES
  • tel.: +420 257 193 426, GSM: +420 724 374 245; e-mail: tomas.bouska@msmt.cz 

 

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:42

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace