Generální ředitelé pro vysoké školství v Praze

Ve dnech 8. a 9. června 2009 se v Praze sešli vrchní ředitelé zodpovědní za oblast terciárního vzdělávání v členských zemích EU a představitelé rektorských konferencí.

Téma, které pro pražské setkání zvolilo české předsednictví, je financování vysokého školství a to jak v perspektivě současné finanční krize, tak v souvislosti s rozvojem a modernizací vysokého školství. Ředitelé se též zaměřili na budoucnost Boloňského procesu, jak ji vytyčilo komuniké ministrů přijaté v dubnu na konferenci v Lovani. V něm byly mezi priority zahrnuty: celoživotní učení, sociální dimenze vysokoškolského vzdělávání a mobilita studentů, akademických i vědeckých pracovníků. Komuniké dále vyzdvihlo nutnost hledat další zdroje financování vysokého školství vedle veřejných prostředků. Jak konstatoval náměstek ministryně Vlastimil Růžička, ne všechny cíle Boloňského procesu byly naplněny a v praxi se ukazuje, že je třeba pokračovat v započaté práci na strukturovaném studiu, zavádění kreditních systémů (ECTS) a procesu uznávání.

Mezi hlavními řečníky setkání byli zástupci Evropské komise, Evropské asociace univerzit, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vysokých škol. Zásadní příspěvky pronesli prof. Jan Sokol z Univerzity Karlovy v Praze a dr. José-Ginés Mora z University of London. Prof. Sokol vyzdvihl zejména význam tradice a nutnost zodpovědnosti vysokých škol vůči studentům a celé společnosti. Financování by mělo být podle něj provázeno důrazem na zachování vysoké úrovně kvality a zároveň by mělo být všem talentovaným studentům, bez ohledu na jejich ekonomické zázemí, umožněno dosáhnout vysokoškolské kvalifikace dle jejich předpokladů a schopností.

Evropská komise zdůraznila nutnost navýšení finančních prostředků do vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a vývoje a to zejména pokud Evropa chce zachovat vysokou úroveň vzdělávání a svou schopnost konkurovat Spojeným státům americkým. Toto setkání se koná pravidelně na jaře každého roku a dává tak ředitelům a rektorům možnost setkat se s kolegy z jiných států a diskutovat prioritní témata v oblasti terciárního vzdělávání.

Prezentace řečníků jsou ke stažení zde (prolink na http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/predsednictvi-eu-2009/setkani-vrchnich-reditelu-pro-vysokoskolske-vzdelavani-a )


kontakt:

  • Tomáš Bouška, tiskový mluvčí MŠMT pro předsednictví
  • tel.: +420 257 193 426, e-mail: tomas.bouska@msmt.cz  

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:19

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace