Kam bude směřovat evropská politika životního prostředí?

Ministerstvo životního prostředí pořádá 11. června 2009 v Praze v rámci českého předsednictví v Radě EU konferenci o směřování evropské enviromentální politiky.

Cílem konference bude shrnout výsledky, kterých bylo v oblasti politiky životního prostředí EU dosaženo od roku 2002, kdy vstoupil v platnost Šestý akční programu EU pro životní prostřeřdí. Zástupce Evropské komise (EK) Timo Mäkelä představí hlavní prvky Šestého akčního programu EU pro životní prostředí a Sdělení o implementaci enviromentálního práva. Elisabeth Freytag, předsedkyně Sítě pro udržitelný rozvoj pak přítomné seznámí se Strategiií EU pro udržitelný rozvoj. Klíčové legislativní předpisy v oblasti životního prostředí přijaté od roku 2002 představí zástupce Evropského parlamentu.

Delegáti členských zemí budou v dalším bloku diskutovat o současném stavu politiky životního prostředí a hlavních přetrvávajících problémech. S analýzou současného stavu životního prostředí vystoupí zástupce Evropské agentury pro životní prostředí. České předsednictví pak shrne, čeho bylo v oblasti enviromentální legislativy EU dosaženo v první polovině roku 2009 a na závěr generální tajemník Evropského úřadu pro životní prostředí John Hontelez popíše aktuální vývoj politické debaty a hlavní přetrvávající problémy v rámci klíčových enviromentálních agend.

V poslední části konference delegáti naznačí směr, kterým by se politika životního prostředí měla v následujícím období ubírat. Timo Makälä představí Strategii EK pro rok 2010 a přípravu Sedmého akčního programu EU pro životní prostředí.

S environmentálními prioritami švédského předsednictví v Radě EU v druhé polovině 2009 přítomné seznámí zástupce švédského ministerstva životního prostředí. Náměstkyně českého ministra životního prostředí Rut Bízková představí cíle politiky životního prostředí v České republice do roku 2020. S vizí evropské politiky životního prostředí vystoupí senátor a ekolog Bedřich Moldan.

Konference se koná v souvislosti s několika aktuálními událostmi, které významně ovlivňují vývoj politiky životního prostředí Evropské unie. Mezi ně patří končící mandát současného Evropského parlamentu a Evropské komise a blížící se konec období Šestého akčního programu EU pro životní prostředí. „Tento program je strategickým dokumentem EU tvořící základní rámec politických priorit Evropské komise v oblasti životního prostředí na období 2002-2012,“ upřesňuje Ladislav Miko, ministr životního prostředí a předseda Rady EU pro životní prostředí, který také jménem českého předsednictví zahájí celou konferenci.

Konference se zúčastní zástupci klíčových institucí EU - Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU (zástupci českého a švédského předsednictví), ale i zástupci vědeckých institucí, státní správy, zástupci průmyslu a neziskového sektoru.


kontakt:

  • Jakub Kašpar, ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí, Ministerstvo životního prostředí
  • tel.: 267 122 040, mob.: 724 175 927, jakub.kaspar@mzp.cz

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:19

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace