Evropská rada v Bruselu

Vládní Výbor pro evropské záležitosti jednomyslně schválil mandát, na jehož základě povede premiér a předseda Evropské rady Jan Fischer poslední zasedání Evropské rady za českého předsednictví 18. a 19. června v Bruselu.

Mandát se týká všech témat na programu jednání Evropské rady. Konkrétně řeší finanční a ekonomické otázky včetně evropského finančního dohledu a otázky zaměstnanosti. Dále české předsednictví bude usilovat o politickou dohodu na designaci José Manuela Barrosa na pozici předsedy Evropské komise. V oblasti klimatu bude Evropská rada řešit problematiku financování adaptačních a mitigačních opatření v rozvojových zemích, která souvisejí s klimatickou změnou. Hlavním cílem je nalézt shodu napříč EU na finančních mechanismech, jejichž prostřednictvím budou prostředky na tato opatření získávány. EU si tak připravuje jednotnou pozici pro jednání na konferenci stran Rámcové úmluvy o změně klimatu v Kodani v prosinci tohoto roku. Rada by také měla přijmout konkrétní závěry o vztazích EU ke třetím zemím, především Afghanistánu a Pákistánu, a o situaci v Íránu.

V neposlední řadě bude české předsednictví prosazovat přijetí záruk pro Irsko v právně závazné formě rozhodnutí hlav států a předsedů vlád členských států. Mandát pro sjednání této dohody schválila dnes vláda také jednomyslně. Záruky v žádném případě nesmějí měnit Lisabonskou smlouvu ani jít nad rámec toho, co bylo Irsku přislíbeno na Evropské radě v prosinci 2008. Tyto záruky se budou týkat oblastí daní, bezpečnostní a obranné politiky a práva na život, rodiny a vzdělání. Vedle toho bude formou společného prohlášení, jež nemá právní závaznost, potvrzen velký význam, který je přikládán sociálním otázkám včetně práv zaměstnanců. Záruky musejí být dostatečné z hlediska obav irských občanů a zároveň nesmějí vést ke znovuotevření procesu ratifikace Lisabonské smlouvy v ostatních členských státech. Text záruk proto explicitně stanovuje, že se jimi nemění Lisabonská smlouva. Již v předcházejících týdnech vedli Irové společně s českým předsednictvím bilaterální jednání se všemi členskými státy, aby mohl být připraven takový text, na kterém bude možné dosáhnout na nadcházející Evropské radě všeobecné shody.


Kontakty:

  • Roman Prorok, mluvčí vlády ČR
    tel.: +420 224 002 058, GSM: +420 777 290 061; e-mail: prorok.roman@vlada.cz
  • Michaela Jelínková, tisková mluvčí ministra pro evropské záležitosti
    Tel.: +420 224 002 796, GSM: +420 724 258 939, E-mail: eu-media@vlada.cz

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:18

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace