Martin Pecina: Rozhodli jsme dnes o dalším směřování systému SIS

Dne 4. června 2009 se v Lucemburku uskutečnilo poslední jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci vedené českým předsednictvím, ministrem vnitra Martinem Pecinou.

„S potěšením vám mohu oznámit, že jsme dnes dokázali najít shodu při řešení velmi těžkých témat. Rozhodli jsme o budoucím směřování systému SIS a přijali jsme závěry k výměně informací o přijímání osob propuštěných z detenčního zařízení na Guantánamu. Jednali jsme mimo jiné také o nelegální migraci ve Středomoří, o prvním azylovém balíčku a Evropském azylovém podpůrném úřadě,“ uvedl ministr vnitra Martin Pecina.

Schengenský informační systém druhé generace (SISII):

„Vyvedení Schengenského informačního systému druhé generace z krize bylo jednou z hlavních priorit českého předsednictví. Dnešní jednání ukázalo, že jsme tento plán splnili a rozhodli jsme o dalším směřování projektu. Dokázali jsme dokončit plán, který jsme představili v polovině ledna a jehož realizace probíhala uplynulé čtyři měsíce,“ informoval ministr vnitra. Ministři se dnes shodli na pokračování současného projektu SIS II, které je však podmíněno řadou změn reflektujících poučení z dosavadního vývoje projektu. Součástí řešení je i záložní plán, který posiluje reálné šance na dokončení projektu SIS II. Jsou stanoveny dva milníky, ve kterých musí projekt ukázat, že vykazuje požadované parametry. V případě, že by projekt těmito testy neprošel, jsou připraveny mechanismy umožňující ukončení současného projektu a pokračování vývoje SIS II na bázi alternativního technického řešení – založeného na zásadní renovaci a následném rozvoji současného SIS.

Guantánamo:

Ministři dnes přijali závěry k uzavření detenčního zařízení na Guantánamu. Završili tak půlroční diskuse o hledání společného řešení. Závěry popisují vzájemnou spolupráci a výměnu informací zemí EU a schengenského prostoru v souvislosti s přijímáním propuštěných osob z Guantánama. Rozhodnutí o přijetí do členského státu EU je v kompetenci jednotlivých členských států, nicméně takové rozhodnutí se, s ohledem na schengenský prostor, dotýká i dalších členských států. Proto je nezbytná výměna informací mezi státy a vzájemná spolupráce. České předsednictví vítá rozhodnutí USA o uzavření Guantánama a zdůrazňuje, že primární zodpovědnost za řešení tohoto problému a umístění propuštěných osob leží primárně na Spojených státech. Závěry nevyzývají k přijímání osob z Guantánama, ale poskytují rámec (společné koordinace a spolupráce) pro případ, že se k tomu nějaký stát rozhodne.

Výměna informací mezi členskými státy bude probíhat plně v souladu s platným právem, včetně předpisů o ochraně osobních údajů, a s plným respektem k základním lidským právům a svobodám. Závěry směřují k tomu, abychom měli společnou povědomost o přijímání osob a mohli tak v rámci celé EU a schengenského prostoru zajistit bezpečnost občanům i přijímaným osobám a tím rozptýlit obavy části veřejnosti.

Nelegální migrace ve Středomoří:

„Nelegální migrace ve Středomoří znamená velkou výzvu, neboť migranti nadále riskují svůj život ve snaze dosáhnout teritoria Evropské unie. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že situace ve Středomoří je vážná a že není přijatelné, aby zde docházelo ke ztrátám na životech. Pokud jde o další postup, plně chápu důležitost a závažnost diskutované problematiky a mohu Vám slíbit, že by se výsledek dnešní Rady měl promítnout do Závěrů Evropské rady,“ dodal Martin Pecina.

První azylový balíček a EASO (Evropský azylový podpůrný úřad):

České předsednictví dnes informovalo o stavu vyjednávání jednotlivých návrhů prvního azylového balíčku, nařízení o zřízení Evropského azylového podpůrného úřadu včetně návrhu na změnu rozhodnutí o Evropském uprchlickém fondu. Členské státy vyjádřily své pozice jak k návrhům obecně, tak i k přetrvávajícím problémům v jednotlivých návrzích, a to ať již jde o problematiku vstupu žadatelů o azyl na trh práce, institut zajištění, otázku dočasného pozastavení transferů podle dublinského nařízení, popř. problematiku opravných prostředků proti rozhodnutí o transferu Práce na azylové legislativě budou pokračovat i nadále, dnešní diskuse byla důležitým vodítkem pro další jednání na nižších pracovních úrovních při hledání kompromisního znění prvního azylového baličku či návrhu na vytvoření Evropského azylového podpůrného úřadu.


kontakt:

  • Markéta Matlochová, tisková mluvčí ministerstva vnitra
  • Tel.: +420 974 832 972–4, GSM: +420 603 191 750, matlochova@mvcr.cz

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:19

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace