Mezinárodní seminář k vojenské obdobě programu ERASMUS zahájen

V úterý 21. dubna 2009 byl v Brně pod záštitou ministryně obrany zahájen dvoudenní mezinárodní seminář k vojenskému vzdělávacímu programu výměnných pobytů inspirovaných programem ERASMUS (vojenský Erasmus) na téma „Mobilita studentů - cesta k rozšíření evropského vzdělávání a kultury v oblasti bezpečnosti a obrany“, který je jednou z důležitých aktivit resortu obrany v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie (EU).

Semináře v brněnském hotelu Bobycentrum se kromě 21 zástupců ČR účastní více než 60 zahraničních delegátů z 22 členských zemí EU.

Hlavním tématem mezinárodního semináře jsou otázky mobility studentů a učitelů vysokých vojenských škol v EU jako jedné z cest ke zvýšení úrovně evropského vzdělávání a kultury v oblasti bezpečnosti a obrany. Společnou perspektivou všech vysokých škol zapojených do vojenského Erasmu by mělo být získání kvalifikace srozumitelné, vzájemně porovnatelné a respektované ve všech členských zemích EU.
 
Organizátory semináře jsou Sekce personální Ministerstva obrany a Univerzita obrany v Brně. 

Seminář zahájil náměstek ministryně obrany František Padělek, který ve svém vystoupení uvedl, že ČR je připravena být prospěšná svým partnerům v EU i  NATO v oblasti přípravy personálu ozbrojených sil, a to zejména ve vojenském vysokém školství, vojenském zdravotnictví, oblasti ochrany před zbraněmi hromadného ničení, ve využívání pasivních sledovacích systémů i v řadě dalších specializací. „Iniciativu inspirovanou evropským programem Erasmus, jejímž cílem je dosáhnout podstatného rozšíření výměnných pobytů mladých důstojníků, jsem přivítal a jsem velmi rád, že tento perspektivní projekt je podporován nejen výkonnými orgány Rady EU, ale také aktivním zapojením ozbrojených sil všech členských států EU,“ uvedl náměstek Padělek. Současně přislíbil, že ČR je připravena aktivně participovat na realizaci tohoto projektu i po ukončení svého předsednictví. 

Vojenské vzdělávání bylo zařazeno mezi sektorové priority českého předsednictví v radě EU v oblasti Evropské bezpečnostní a obranné politiky (European Security and Defence Policy –ESDP) a probíhající mezinárodní seminář je jednou z jeho klíčových akcí. „Užší spolupráce v oblasti vojenského vzdělávání se v budoucnu odrazí v lepší interoperabilitě ozbrojených sil států EU,“ uvedla na březnovém neformálním zasedání ministrů obrany zemí EU v Praze česká ministryně obrany Vlasta Parkanová.

Vojenská obdoba programu Erasmus je významným projektem zaměřeným na multilaterální spolupráci mezi zeměmi EU s cílem nabídnout možnost rozšířeného vzdělávání příslušníkům ozbrojených sil jednotlivých členských států. Projekt inspirovaný evropským programem Erasmus byl představen francouzským předsednictvím ve druhé polovině  roku 2008 a jeho specifika vycházejí z principů ESDP. Výsledkem francouzské iniciativy bylo přijetí deklarace ministrů obrany dne 10. listopadu 2008 a uspořádání mezinárodního semináře konaného v závěru jejího předsednictví ve dnech 13. a 14. prosince 2008 v Paříži. Rozpracováním vojenského Erasmu se od února letošního roku zabývá pracovní skupina (Implementation Working Group - IWG) působící v rámci Evropské bezpečnostní a obranné školy (European Security and Defence College).

Česká republika jako nástupnická předsednická země tuto iniciativu v oblasti vojenského vzdělávání přivítala a nyní ji  aktivně rozvíjí. 

České předsednictví v průběhu semináře předložilo návrh na vytvoření nové pracovní podskupiny, která by analyzovala stávající programy studentské výměny v EU (ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, GRUNDVIG) a hledala možnosti jejich využití pro další rozvoj akademického vzdělávání v oblasti obrany. České předsednictví se rovněž vyslovilo pro hledání možností spolupráce s NATO v oblasti vojenského vzdělávání. Vhodnou platformou pro zahájení takové spolupráce se jeví nastavení parametrů informační výměny mezi oběma organizacemi v dané oblasti. Rektor Univerzity obrany Rudolf Urban ve svém příspěvku poukázal na potřebu chápat akademické vzdělávání v oblasti obrany v kontextu evropského programu celoživotního vzdělávání a v této souvislosti se vyslovil pro nahrazení termínu „Vojenský Erasmus“ pojmem „Vojenský program celoživotního vzdělávání“, který by úsilí zemí EU o větší propojení svých vojenských vzdělávacích systémů lépe charakterizoval.

Více informací nalezente v kalendáři akcí.kontakt:

  • Vladimír Lukovský, tisková a informační služba Ministerstva obrany
  • tel.: +420 973 200  153, GSM: +420 724 006 780; e-mail: lukovskv@army.cz

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:31

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace