Nanotechnologie pro trvale udržitelnou ekonomiku

Dnes byla zahájena v pražském Kongresovém centru čtyřdenní konference Euronanoforum 2009. Více než 800 odborníků z celého světa bude až do pátku 5. června 2009 jednat o nanotechnologiích a jejich využití ve velmi širokém spektru oborů: v medicíně, životním prostředí, při výrobě energie e jejím skladování, v průmyslových procesech atd.

Titul letošního Euronanofora, které je už čtvrté v řadě a koná se poprvé v novém členském státě zní: Nanotechnologie pro trvale udržitelnou ekonomiku. Konferenci zahájila ministryně Miroslava Kopicová, která připomněla, že když se v ČR začalo uvažovat o organizaci této konference, nikdo nehovořil o finanční a ekonomické krizi, která však nyní dominuje úvahám o bezprostřední budoucnosti. Kopicová vyjádřila přesvědčení, že právě nanotechnologie mají velký potenciál změnit technologické portfolio a přispět tak reálně k překonání krize.

Tradici konferencí Euronanoforum zavedla Evropská komise a na zahajovací tiskové konferenci Jose Manuel Rodriguez, generální ředitel evropského direktorátu pro výzkum, se zmínil i o úloze a postavení nových členských států v evropském výzkumu. Zdůraznil, že při řešení projektů Rámcového programu pro výzkum a vývoj EU nelze slevit z požadavku excelence. Dlouhodobé údaje ukazují, že v tomto programu, který má rozsáhlý podprogram právě pro nanotechnologie, jsou úspěšné ty státy, které hodně investují do výzkumu a vývoje. Většina nových členských států však investuje do výzkumu a vývoje výrazně méně, než je západoevropský průměr a proto je jejich úspěšnost v průměru nižší. Nicméně s ohledem na výši jejich investic nakonec získávají z Rámcového programu vyšší podporu na řešení projektů, než kolik odpovídá úrovni investic do jejich národních systémů VaV.

Vlastimil Růžička, náměstek ministryně Kopicové, zmínil, že ČR je v evropských nanotechnologických projektech velmi úspěšná, na jejich řešení se podílejí nejen výzkumné akademické a universitní týmy, ale podíl průmyslu dosahuje až 36%. V současném Sedmém rámcovém programu mají české týmy šestou nejvyšší úspěšnost při podávání návrhů projektů a ČR tak předstihuje řadu starých členských států.

Program konference je velmi bohatý, bude předneseno 156 příspěvků a proběhne na dvacet doprovodných workshopů. Bohatá je též účast průmyslových vystavovatelů, kteří obsadí dvacet tři stánků. Součástí doprovodného programu je pojízdná nanotechnologická laboratoř Nanotruck, kterou poskytlo německé Spolkové ministerstvo vzdělávání a výzkumu.

Jednotlivá témata budou též diskutována na plenárních zasedáních, která budou doprovázet panelové diskuze. Evropa připravuje svůj druhý akční plán pro nanotechnologie a očekává se, že z tohoto pražského fóra vzejdou výrazné impulzy k jeho formulaci.

Euronanoforum 2009 je jednou z předních akcí českého předsednictví. Jeho organizací bylo pověřeno Technologické centrum AV ČR, které setkání připravilo v úzké spolupráci s oddělením nanotechnologií direktorátu pro výzkum v Evropské komisi.


Kontakt:

  • Tomáš Bouška, tiskový mluvčí MŠMT pro české předsednictví
  • tel.: +420 257 193 426, GSM: +420 724 374 245; e-mail: tomas.bouska@msmt.cz

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:19

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace