O budoucnosti regulace finančních trhů v Praze diskutovali experti členských států EU

Ve dnech 12.-13. června proběhl v Praze mezinárodní workshop s názvem „Nová regulace finančních trhů“ („Towards a New Financial Regulatory Framework”). Akci v rámci českého předsednictví EU organizovalo Ministerstvo financí.

Konference, která se konala v historických prostorách Kaiserštejnského a Malostranského paláce, se účastnili zástupci Evropské komise, expertů členských států EU včetně představitelů orgánů dohledu a profesních asociací. Přítomní diskutovali o nově vznikající architektuře pro dohled nad finančními trhy, o otázkách hedge fondů, ratingových agentur, stejně jako regulaci bank a pojišťoven. Účastníci workshopu ocenili práci českého předsednictví a dosažení konsenzu v řadě sporných otázek týkajících se regulace ratingových agentur a pojišťoven, a zejména politické dohody ministrů o budoucím uspořádání dohledu nad finančním trhem.

Náměstkyně ministra financí Klára Hájková v úvodním projevu připomněla, že zatímco protikrizové kroky pro stabilizaci finančních trhů již přinesly první ovoce, dlouhodobá legislativní opatření zaměřená na původ krize jsou teprve ve vývoji. „Legislativa byla v posledních několika měsících tvořena až příliš překotným tempem. Pokud by měl tento trend pokračovat, vzniká riziko, že při veškeré dobré vůli všech aktérů, může dojít k závažným regulatorním pochybením,“ uvedla Klára Hájková.

Konference poukázala na nedostatky v konceptu regulace a dohledu nad nadnárodními finančními skupinami, včetně omezování systémového rizika. Většina se shodla na nutnosti posílit sdílení kompetencí mezi domácími orgány dohledu a nově navrhovanými evropskými strukturami v oblasti makro- i mikro-obezřetnostního dohledu. I když není tento model sdílení kompetencí zcela konzistentní, zdá se být jedinou vhodnou volbou k alternativám pozvolného rozpadu jednotného trhu nebo úplné centralizaci dohledu na evropské úrovni.

Výbor evropských orgánů bankovního dohledu CEBS zmínil, že panevropské zátěžové testy finančních institucí se potýkají s problémem různorodosti národních úprav. Národní orgány dohledu jej považují za pouze doplňkový mechanismus k vlastním, tvrdším testům zaměřeným na domácí podmínky. Banky by měly projít nejhoršími simulovaným scénáři, aby trh neměl dalších pochyb o jejich finančním zdraví.

Evropská komise odolávala velké kritice správců alternativních investičních fondů a profesních asociací. Navrhovaná směrnice postihující většinu dosud neregulovaných fondů dle jejich názoru příliš drasticky zasahuje do uspořádání trhu a může tak vést k delokalizaci tohoto odvětví mimo EU.

Dohodnutý rámec regulace prostřednictvím nedávno přijaté směrnice Solvency II přinese kvalitativní změnu do řízení rizik pojišťoven. Účastníci konference nicméně vznesli přání, aby vzhledem k přílišné techničnosti nebyla část pravidel zahrnuta do prováděcích předpisů směrnice, ale zůstala v pravomoci nové Evropské agentury pro pojišťovnictví.


kontakt:

  • Radka Kohutová, tisková mluvčí ministerstva financí
  • Tel.: +420 257 042 103, GSM: +420 724 845 394, E-mail: radka.kohutova@mfcr.cz

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:18

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace