Poslední Rada ministrů spravedlnosti během českého předsednictví skončila úspěchem

Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová dnes předsedala závěrečnému setkání ministrů spravedlnosti EU za českého předsednictví. Ministři v Lucemburku schválili návrhy nařízení, kterými se upravuje postup pro sjednávání a uzavírání bilaterálních dohod, ocenili pokrok dosažený v oblasti e-Justice, ale též prodiskutovali otázku mezinárodních únosů dětí do nesmluvních států Haagské úmluvy.

V brzké době bude možné, aby členské státy uzavíraly dvoustranné mezinárodní smlouvy se třetími státy i v oblastech, kde k tomu doposud neměly pravomoc. Pomoct by tomu měly dva návrhy nařízení, o kterých ministři na Radě jednali. Nařízení by měla nastavit pravidla pro sjednávání dohod se třetími státy ve věcech spadajících výlučné do vnější kompetence Společenství, a to jednak v oblasti smluvních a mimosmluvních závazků, ale i v oblasti rodinného práva. České předsednictví se velmi aktivně zasazovalo o předložení takové právní úpravy a jejího rychlé dojednání.

Další z otázek, kterou ministři na Radě projednali, byla Směrnice o trestněprávním postihu za znečištění z lodí. Cílem novely tohoto předpisu je zavedení trestního postihu v případech protiprávního vypouštění znečišťujících látek do moře z námořních plavidel. „Českému předsednictví se podařilo dosáhnout s Evropským Parlamentem kompromisního textu a Rada dnes byla informována o stavu jeho projednávání. Po stažení parlamentních výhrad bude celý text ještě formálně Radou schválen“, sdělila česká ministryně.

Účastníci Rady rovněž velice ocenili práci českého předsednictví na poli E-justice. K tématu videokonferencí byl ministrům představen soubor dokumentů, které mají za cíl podpořit využívání videokonferenčních zařízení v přeshraničních věcech, například seznam videokonferenčních zařízení a manuál o právních a technických aspektech této technologie. Ministři také uvítali pokrok, kterého se českému předsednictví podařilo dosáhnout při přípravě evropského portálu e-Justice, jenž bude slavnostně spuštěn v prosinci tohoto roku.

Během oběda bylo diskutováno téma mezinárodních únosů dětí do zemí, které nejsou stranou Haagské úmluvy z r. 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí. „Při tzv. civilních únosech dítěte do nesmluvního státu Haagské úmluvy existuje dle našich zkušeností jen malá šance na úspěšné navrácení dítěte. Jsem proto velmi ráda, že jsem s kolegy mohla debatovat o dosavadní praxi jednotlivých členských států při řešení těchto složitých případů“, uvedla ministryně Kovářová. Ministři si vyměnili zkušenosti ohledně spolupráce s diplomatickými úřady a nevládními organizacemi o možnostech využití přeshraničních mediací a dalších způsobech, jak pomoci rodičům, jejichž dítě bylo uneseno.


kontakt:

  • Martina Kvašová, tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti pro předsednictví ČR v Radě EU
  • tel.: +420 221 997 263, GSM: +420 737 247 338; mkvasova@msp.justice.cz  

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:19

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace