Předsednictví se podařilo položit základy novému vymezení oblastí s přírodním znevýhodněním

Předsednictví dalo základ novému systému určování přírodně znevýhodněných oblastí. Schválením Závěrů Rady se členské státy zavázaly na základě objektivních biofyzikálních kritérií simulovat vytyčování oblastí s přírodním znevýhodněním (LFA) a tyto simulace do konce roku poskytnout Komisi k nalezení optimální metodiky pro určování LFA. Komise chce tak dojít k cílenějšímu zaměření podpory pro zemědělce, kteří na takových územích hospodaří. Problematiku oblastí s přírodním znevýhodněním si Předsednictví zvolilo jako jednu ze svých priorit.

České předsednictví položilo základy novému určování přírodně znevýhodněných území. Jasná, objektivní a exaktně měřitelná kritéria mají zaručit lepší zaměření podpor pro zemědělce hospodařící na přírodně znevýhodněných územích. „Objektivní přírodní kritéria zlepší transparentnost vytyčování znevýhodněných území a pomohou dostat peníze tam, kde je jich nejvíce zapotřebí, a zachovat tak obhospodařování některých mimořádně důležitých oblastí,“ komentuje ministr Šebesta. Členské státy totiž v diskuzi zmiňovaly, že území, která nazýváme „přírodně znevýhodněná“, jsou zároveň oblastmi mimořádného významu, „velmi hodnotnými oblastmi“.

Komise navrhla osm biofyzikálních kritérií – teplota, teplotní stres, svažitost, propustnost půd, textura a skeletovitost půdy, hloubka půdy, její chemické složení a bilance vody v půdě – za pomocí kterých má dojít k novému vymezení ostatních znevýhodněných oblastí, LFA. Členské státy mají teď „otestovat“ navržená kritéria a do konce roku na jejich základě zpracovat mapy znevýhodněných oblastí. Simulované mapy nemají předjímat budoucí podobu a rozlohu LFA, ale ověřit, zda navržená kritéria postihnou všechna znevýhodněná území a lépe nasměrují finanční podporu hospodaření v takových oblastech. Komisařka Mariann Fischer Boel zdůraznila, že Komise nemá apriorní zájem na redukování rozlohy LFA, ale na jejich objektivnějším a transparentnějším vymezení. Vyzvala zároveň členské státy k předložení návrhů případných alternativních kritérií, která podle vědeckých poznatků tuto objektivitu vymezení LFA zaručí. Mariann Fischer Boel vyzvala k další spolupráci nad tvorbou nového systému LFA s tím, že legislativní návrh by měl přijít na pořad jednání až na podzim roku 2011 a měl by být rozhodně zasazen do širšího kontextu budoucí podoby Společné zemědělské politiky a rozvoje venkova po roce 2013.


Kontakt:

  • Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe pro předsednictví ČR v Radě EU
  • tel.: +420 221 813 063, GSM: +420 737 213 030; e-mail: tereza.dvorackova@mze.cz

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:18

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace