Předsednictví se podařilo schválit režim koordinace a hodnocení analýz rizik organismů škodlivých rostlinám

Předsednictví dosáhlo schválení pravidel pro koordinace a hodnocení analýz rizik organismů škodlivých rostlinám a tím současně i splnění jedné ze svých významných priorit ve fytosanitární oblasti. Pravidla stanovují jednotné postupy pro veškeré v současné době prováděné úkony v oblasti posuzování a řízení rizik organismů škodlivých rostlinám na úrovni Evropského společenství.

Snahou bylo celý proces nakládání s dokumenty analýzy rizik procedurálně ukotvit a přitom respektovat stávající právní rámec a dostupnost zdrojů v EU. Pravidla také stanovují dříve neřešený postup zrychleného procesu vytváření předběžné analýzy neočekávaného rizika jako základu pro rychlé přijetí nouzových opatření proti organismům škodlivým rostlinám.

Schválená pravidla zásadním způsobem přispívají ke zlepšení transparentnosti využití vědeckých podkladů, zejména dokumentů analýzy rizik škodlivých organismů v rámci rozhodovacího procesu o rostlinolékařských opatřeních ve Společenství. Členské státy, Evropská Komise a Stálý fytosanitární výbor Evropské komise budou při řešení předmětných situací postupovat podle těchto pravidel.

Záměrem pravidel bylo  stanovit sjednocující postupy pro vše, co se v současnosti v oblasti posuzování a řízení rizika škodlivých organismů na úrovni Evropského společenství děje. Snahou bylo celý proces nakládání s dokumenty analýzy rizik procedurálně ukotvit, a přitom respektovat stávající právní rámec a dostupnost zdrojů v EU. Pravidla také stanovují doposud nevyřešený postup zrychleného procesu vytváření předběžné analýzy neočekávaného rizika, na jejímž základě bude možno rychle přijmout nouzová opatření proti organismům škodlivým rostlinám v Evropském společenství.

Pravidla určují nejen práci s dokumenty analýzy rizika škodlivých organismů, ale i s dalšími dokumenty dokládajícími vědecká a technická zdůvodnění pro potřebu rozhodovacího procesu řízení rizik v rámci Evropského společenství. Tato pravidla sjednocují postupy nakládání s uvedenými dokumenty, včetně jejich hodnocení a revize. Stanoví role jednotlivých aktérů, kterými jsou členské státy, Evropská komise a Evropský úřad pro bezpečnost potravin, v procesu přípravy analýzy rizik škodlivých organismů.

Přijetím a schválením „Pravidel pro koordinaci a nakládání s dokumenty analýzy rizika škodlivých organismů a dalšími dokumenty dokládajícími vědecká a technická zdůvodnění podporující rozhodování ohledně fytosanitárních opatření na úrovni Evropského společenství“ se českému předsednictví podařilo úspěšně završit diskuse ohledně řešení problematiky analýzy rizika organismů škodlivých rostlinám zahájené na komunitární úrovni již v roce 2002.

Ambiciózní návrh českého předsednictví byl členskými státy jednoznačně přivítán, široce podpořen a v zájmu přijetí konečného textu konstruktivně diskutován v květnu a červnu 2009 na formálních i neformálních jednáních pracovní skupiny Rady pro zdraví rostlin. Dne 12. června 2009 byl pak jednomyslně přijat na zasedání pracovní skupiny Rady pro hlavní rostlinolékařské úředníky. 

Schválení pravidel je výrazným úspěchem českého předsednictví ve fytosanitární oblasti, a završením mnohaleté diskuse na úrovni Evropského společenství ohledně využívání dokumentů analýzy rizika škodlivých organismů rostlin pro potřeby komunitárního rozhodování o rostlinolékařských opatřeních.


kontakt:

  • Tereza Dvořáčková, tisková mluvčí ministerstva zemědělství
  • Tel.: +420 221 813 063, GSM: +420 737 213 030, E-mail: tereza.dvorackova@mze.cz


Datum aktualizace: 16.8.2011 15:18

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace