V Praze zasedal Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Na závěr českého předsednictví Radě EU hostila Česká republika 32. zasedání poradního sboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Za účasti ministra zemědělství Jakuba Šebesty a výkonné ředitelky EFSA Catherine Geslain-Lanéelle se jednání uskutečnilo v Praze ve dnech 24. -25. června 2009.

V zahajovacím proslovu ministr zemědělství Jakub Šebesta shrnul výsledky českého předsednictví v oblasti bezpečnosti potravin a představil spolupráci mezi ČR a EFSA z pohledu zajištění hodnocení rizik v celém potravinovém řetězci. „Moderní evropské potravinové právo vychází z vědeckého hodnocení rizik. Rychlý rozvoj nových technologií spolu s novými způsoby využití stávajících i nových surovin v potravinářství a krmivářství s sebou přináší i možná rizika, která musí být posouzena a kvantifikována,“ řekl ministr Šebesta. „Vývoj nových technologií je v zásadě vědeckým úkolem. Uplatnění jeho výsledků v praxi s sebou ale také nese potřebu vědeckého posuzování, které zajistí, aby byla dodržena maximální úroveň ochrany zdraví lidí a zvířat a také životního prostředí.“

Aktuálními příklady, které podle ministra ukazují, jak je stále obtížnější prosadit pohled na věc na základě vědecky podloženého hodnocení rizik, jsou oblasti jako geneticky modifikované organismy a plodiny, produkce z klonovaných zvířat a jejich potomků a nanotechnologie. Z tohoto pohledu proto ministr Šebesta vnímá význam Evropského úřadu pro bezpečnost potravin jako zásadní a nezastupitelný a připomíná jednu z významných priorit předsednictví v oblasti potravinového práva, která úzce souvisí s bezpečností potravin. „Návrh nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům byl podroben důkladné diskusi v rámci Rady. Podařilo se nám dojednat všeobecný souhlas s povinností uvádět alergeny u nebalených potravin a prosadit některé další otázky nutričního označování,“ dodal ministr. Dvoudenní jednání bylo poté vedeno výkonnou ředitelkou EFSA Catherine Geslain-Lanéelle.

Na programu byly informace o současných aktivitách EFSA, ale i diskuse o plánu činností EFSA na rok 2010, návrh pracovního programu pro granty a další aktivity financované EFSA. „Delegáti byli seznámeni s fungováním tak zvaných Focal points, které slouží jako koordinační místa pro rozvoj vzájemné spolupráce mezi Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a jednotlivými úřady v členských zemích,“ shrnuje ředitelka odboru bezpečnosti potravin na ministerstvu zemědělství Jitka Götzová. „Projednávaly se také některé studie publikované EFSA k aktuálním tématům, například k novému typu chřipky nebo k obsahu nikotinu v houbách.“  Delegáti také dostali pozvání na konferenci k problematice hodnocení rizik v oblasti GMO, která se bude konat letos v září v Bruselu.

Zasedání poradního sboru bylo během uplynulého půl roku třetí společnou akcí pořádanou ve spolupráci s EFSA. Pod záštitou českého předsednictví v Praze jednala správní rada EFSA a v dubnu se uskutečnila mezinárodní konference věnovaná problematice potravinářského výzkumu. Věříme, že úspěšná spolupráce ČR a EFSA bude pokračovat i po skončení našeho předsednictví Radě EU.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin byl založen v roce 2002 jako instituce, jejímž hlavním úkolem je zajišťování nezávislých vědeckých stanovisek, hodnocení rizika a komunikace v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv. V poradním sboru EFSA jsou zastoupeny všechny členské státy EU, pozorovatelé z kandidátských zemí (Turecko, Chorvatsko, Makedonie), nečlenské státy EU (Norsko, Island, Švýcarsko) a Evropská komise. Poradní sbor je propojením EFSA s národními úřady pro bezpečnost potravin a úkolem jeho členů je poskytovat konzultace výkonné ředitelce EFSA a spolurozhodovat o aktivitách a způsobech spolupráce mezi EFSA a jednotlivými členskými státy. Členkou poradního sboru za ČR je Ing. Jitka Götzová, ředitelka odboru bezpečnosti potravin MZe.


Kontakt:

  • Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe pro předsednictví ČR v Radě EU
  • tel.: +420 221 813 063, GSM: +420 737 213 030; e-mail: tereza.dvorackova@mze.cz

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:17

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace