Valné shromáždění sítě IMPEL o prosazování práva o životním prostředí v Praze

Ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) pořádají v rámci českého předsednictví 3. – 5. června 2009 valné shromáždění sítě pro implementaci a prosazování práva životního prostředí IMPEL.

Valné shromáždění zahájí 3. června ministr životního prostředí  Ladislav Miko a Eva Tylová, ředitelka ČIŽP. „IMPEL hraje důležitou roli při posilování ochrany životního prostředí a pomáhá zajistit, aby legislativa v Evropské unii byla  lépe vymahatelná,“ říká Ladislav Miko, ministr životního prostředí.

Na třetím valném shromáždění bude schválena závěrečná zpráva z projektu Rezoluce o řešení konfliktů v životním prostředí prostřednictvím dialogu, který má přispět ke zlepšení komunikace mezi veřejností a  úřady, které povolují  a kontrolují činnost průmyslových zařízení z hlediska uplatňování  práva  životního prostředí.

Bude tu také představena zpráva z projektu, který se zabýval  přeshraniční přepravou  elektroodpadu. Cílem projektu bylo zjistit slabé články řetězce sběru elektroodpadů v Evropě, kde dochází k jeho únikům a prodejům  do rozvojových zemí, vytipovat možné strategie pro předcházení a zamezení této činnosti a ověřit nástroje, které mohou využívat kontrolní orgány.    

V rámci zasedání proběhnou také  workshopy, na kterých budou delegáti diskutovat o budoucí náplni a výzvách pro další práci sítě IMPEL.

Delegáti také schválí novou komunikační strategii, která zajistí větší zviditelnění sítě IMPEL v rámci Evropy, budou zřízeny nové webové stránky v angličtině. „Je potřeba  více rozšiřovat informace o konkrétních výsledcích projektů IMPELu a podporovat zpětnou vazbu a vzájemné informování mezi evropskými institucemi a členskými státy IMPELu,“ říká Eva Tylová, ředitelka ČIŽP. Cílovými skupinami pro výměnu informací mají být především organizace životního prostředí  v členských státech IMPELu, Evropský parlament, Evropská komise a Rada EU a také  organizace zabývající se životním prostředím, které nejsou součástí sítě IMPEL. „V rámci spolupráce s evropskými institucemi by měly být navázány pravidelné kontakty a organizovány schůzky s Komisí, Výborem pro životní prostředí Evropského parlamentu a předsednictvím Evropské unie,“ dodává Gerard Wolters, předseda Výboru IMPEL.

IMPEL byl založen v roce 1992 jako neformální organizace, ve které si mohou její zástupci vzájemně poskytovat nejrůznější informace, diskutovat o problematických otázkách a také nabízet praktické rady. Tímto způsobem se její členové dozvědí o metodách „nejlepší praxe“ pro inspekce, monitorování a prosazování práva v Evropské unii. Členy IMPELu jsou zástupci agentur a inspektorátů životního prostředí všech států EU a Norska a kandidátských zemí. V roce 2008 se stal IMPEL  mezinárodním neziskovým sdružením.

Bližší informace o IMPELu naleznete zde.


kontakt:

  • Jakub Kašpar, tiskový mluvčí ministerstva životního prostředí
  • Tel.: +420 267 122 040, GSM: +420 724 175 927, E-mail: jakub.kaspar@mzp.cz

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:19

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace