Projev ministra Jakuba Šebesty na neformální Radě ministrů v Brně

Dámy a pánové,
dovolte mi, abych vás přivítal v prostorách Brněnského výstaviště na pracovní části našeho programu.
V rámci svého předsednictví si zvolila Česká republika jako jednu z hlavních priorit  v zemědělské oblasti budoucnost Společné zemědělské politiky a  zejména systému přímých plateb po roce 2013.  V debatě navazujeme na předchozí francouzské předsednictví a určitě nejsme posledním předsednictvím, které vede diskusi na toto téma. Jde ostatně o téma, které zajímá jak farmáře, tak běžné občany, a které se týká jednoho ze strategických sektorů hospodářství EU.
Předsednictví v souvislosti s touto prioritou již uskutečnilo řadu aktivit, mezi které patřil například seminář o systémech přímých plateb, nebo oběd ministrů na téma „Ekonomická krize – SZP – stabilita – budoucnost“, a dnes máme možnost vyměnit si názory na naší úrovni.
V době současné hospodářské krize se projevují problémy, které se ještě před rokem a půl zdály být velmi vzdálené. Prudký růst cen komodit následovaný jejich poklesem znovu ukázal, že se zemědělství EU musí umět vypořádat s mimořádnými výzvami. Společná zemědělská politika je pak naším hlavním nástrojem, který nám umožňuje pomáhat evropskému zemědělství a venkovským oblastem.
Na základě dosavadních jednání je zřejmé, že naše úsilí pokračovat v diskuzi nad budoucí podobou Společné zemědělské politiky a zejména přímých plateb je nezbytné. Ukazuje se, že v rámci nadcházejících jednání bude třeba hledat takový model přímých plateb, který bude jednoduchý, dostatečně flexibilní a především lépe obhajitelný a vysvětlitelný před veřejností.  
Současně by systém přímých plateb měl být jako součást nástrojů Společné zemědělské politiky  v souladu s tržními nástroji a  s  nástroji  rozvoje venkova.  Měl by účinněji přispívat k tomu, aby Společná zemědělská politika byla schopna pomoci farmářům čelit výkyvům tržních cen zemědělských komodit, přispívat k trvalému rozvoji venkova a působit proti opouštění půdy.

Klady a zápory jednotlivých existujících modelů přímých plateb z pohledu jejich praktické realizace jednotlivými členskými státy již byly během českého předsednictví diskutovány. Důraz byl kladen zejména na případné implikace do budoucna, vyplývající ze zhodnocení těchto zkušeností.
V průběhu dnešního setkání bychom se však měli zaměřit na otázky, které Vám byly představeny v dokumentu předsednictví, který byl distribuován všem delegátům v písemné podobě. Jedná se o následující témata k diskuzi:

1. Jakou roli a funkci by měly hrát přímé platby po roce 2013 ve vztahu k podpoře příjmů farmářů, zajištění veřejných statků, atd.?
2. Jaké by byly vhodné vztahy mezi přímými platbami a jinými existujícími nástroji (především opatření na regulaci trhu a opatření pro rozvoj venkova)?
3. Jakým směrem by měla SZP po roce 2013 směřovat, aby dostála závazkům Rady, tedy aby důsledně prověřila možnosti vývoje systému přímých plateb ve Společenství a našla řešení pro jejich odlišné úrovně v jednotlivých členských státech?

Věřím, že naším společným zájmem je zajistit, aby evropské zemědělství nadále zvyšovalo svojí konkurenceschopnost a efektivitu a současně v souladu s požadavky veřejnosti plnilo svoji roli při produkci zemědělských produktů, rozvoji venkova a ochraně životního prostředí. Proto jsem přesvědčen, že dnešní jednání bude úspěšné a dojde k výměně cenných zkušeností a názorů nad jednotlivými klíčovými tématy tak, aby bylo možné následně prezentovat zemědělské veřejnosti určité shrnutí naší dnešní diskuze. 

Datum aktualizace: 16.8.2011 15:19

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace