Konference "Evropa přátelská dětem"

  • Datum: 6.4.2009 — 7.4.2009
  • Místo: Prague - Czech Republic
  • Kategorie: Konference a semináře
  • Téma: Všeobecné záležitosti a vnější vztahy

Ve dnech 6.- 7. dubna 2009 se v Kongresovém centru Praha konala předsednická konference týkající se práv dětí „Evropa přátelská dětem“ pod záštitou Michaela Kocába, ministra pro lidská práva a menšiny.

Konference se snažila přispět k prosazování práv dětí a zvýšení ochrany dětí před různými formami násilí a nebezpečí v současné společnosti. Konference se na pozvání ministra pro lidská práva a menšiny Michaela Kocába zúčastnila zástupkyně generálního tajemníka Rady Evropy Maud de Boer-Buquicchio, prestižní osobnost v oblasti práv dětí, chorvatská více-premiérka Jadranka Kosor a poradkyně státní tajemnice pro rodinu francouzského ministerstva práce, sociálních věcí, rodiny, solidarity a urbanismu paní Anne-Sophie Grouchka-Souhaité a státní tajemnice pro rodinu švédského ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí paní Karin Johansson, eurokomisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež pan Ján Figeľ a zástupci ministerstev dalších evropských států spolu s dětskými ombudsmany z evropských zemí a dalšími českými i evropskými odborníky jako profesor Jan Sokol, známý mediální odborník prof. Jan Jirák, poslankyně a místopředsedkyně Parlamentního shromáždění Anna Čurdová či bývalá ministryně pro lidská práva a menšiny MUDr. Džamila Stehlíková.

Konference se věnovala třem klíčovým oblastem v životě dětí. První byla oblast médií a dětí, neboť média zásadním způsobem ovlivňují vývoj a život dětí. Děti i rodiče musí být informovaní o současných médiích a o rizicích spojených s jejich obsahem. Součástí tohoto bloku je i workshop Cesta k bezpečnému internetu pro rodiče, který je de facto realizací doporučení Mezinárodní online charty, jímž je vzdělávání rodičů, kteří mohou významně přispět k zajištění online bezpečnosti svých dětí.

Druhým tématem byla výchova k lidským právům a ochrana dětí. Výsledky výzkumu ukazují, že porozumění právům dětí je na nízké úrovni. Přesto na některých školách a v neziskovém sektoru existují projekty, které jsou ukázkou neformální výchovy k lidským právům. Příkladem je např. projekt Amnesty International a či lidskoprávní výchova představená na workshopu Mgr. Matěje Šefrny z litomyšlské Vyšší odborné školy pedagogické.

Třetím tématem byla pozitivní výchova, jejímž cílem je výchova dětí k samostatnosti a zodpovědnosti při respektování vlastní i cizí osobnosti. Byly prezentované výsledky českých studií, které ukazují, že otevření tématu zvýšilo zájem rodičů o výchovu, znalosti či povědomí o pozitivní výchově. Worshop na téma Efektivní rodičovství krok za krokem brněnského Centra pro rodinu představil ukázku kurzu pozitivní výchovy pro rodiče.

Ve svých závěrech účastníci konference doporučili evropským státům zohlednit ve své politice zájem dětí a dbát na respektování jejich práv, včetně dětí postižených, menšinových, sociálně vyloučených apod. Evropské státy by měly přistoupit k intenzivní výměně zkušeností s dětskou problematikou a zřídit úřad speciálního ochránce dětských práv (dětského ombudsmana). Ve společnosti by se měla rozvinout osvěta ohledně práv dětí, pozitivního rodičovství a sociálních kompetencí rodičů spolu s mediální výchovou rodičů a dětí ohledně bezpečného přístupu k moderním médiím (televize, internet). Konečně doporučili úzkou spolupráci mezi Evropskou unií a Radou Evropy při ochraně a prosazování dětských práv a vytváření politik týkajících se dětí.

Konference proběhla za účasti Dětské tiskové agentury, doprovodný program připravili studenti Pražské konservatoře, pěveckého chlapeckého sboru Bruncvík a romského souboru CIKNE ČHAVE. Konferenci moderoval pan Václav Žmolík a studenti dvou pražských cizojazyčných gymnázií, a to v angličtině či francouzštině.

Fotogalerie

Program

Přílohy

nahoru | Zpět na výpis | nové hledání

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc duben 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.4. - seznam událostí 2.4. - seznam událostí 3.4. - seznam událostí 4.4. - seznam událostí 5.4. - seznam událostí
6.4. -  dnešní události 7.4. - seznam událostí 8.4. - seznam událostí 9.4. - seznam událostí 10.4. - seznam událostí 11.4. - seznam událostí 12.4. - seznam událostí
13.4. - seznam událostí 14.4. - seznam událostí 15.4. - seznam událostí 16.4. - seznam událostí 17.4. - seznam událostí 18.4. - seznam událostí 19.4. - seznam událostí
20.4. - seznam událostí 21.4. - seznam událostí 22.4. - seznam událostí 23.4. - seznam událostí 24.4. - seznam událostí 25.4. - seznam událostí 26.4. - seznam událostí
27.4. - seznam událostí 28.4. - seznam událostí 29.4. - seznam událostí 30.4. - seznam událostí

rychlá navigace