Konference "Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti"

  • Datum: 22.4.2009 — 23.4.2009
  • Místo: Prague - Czech Republic
  • Kategorie: Konference a semináře
  • Téma: Zaměstnanost, sociální politika, zdraví, ochrana spotřebitele

Konference se v souladu se sektorovými  prioritami českého předsednictví Rady EU zaměří na sociální služby jako na nástroj prevence sociálního vyloučení a aktivního začleňování nejvíce zranitelných osob a zároveň jako na oblast rostoucích příležitostí pro zaměstnání (s ohledem na demografický vývoj Evropské unie) a na proces posilování sítí sociálních služeb poskytovaných klientům v  přirozeném sociálním prostředí. Dostupnost sociálních služeb bude akcentována z hlediska územního, finančního a druhového. Předsednictví ČR v Radě EU podporuje rozvoj kvalitních, dostupných a účinných sociálních služeb jako významné součásti politiky aktivního začleňování, kam dále patří podpora integrace do trhu práce, mobilita pracovních sil, motivace k hledání práce a podpora adekvátního příjmu.

V úvodním panelu I konference nazvaném „Udržitelnost, kvalita a dostupnost sociálních služeb“ bude projednáváno téma dostupnosti sociálních služeb z hlediska územního, finančního a druhového a téma kvality a finanční udržitelnosti. Výchozím bodem pro analýzu budou rostoucí požadavky na sociální služby v souvislosti se stárnutím populace a změnami ve struktuře rodiny. Bude rovněž diskutována důležitost sociálních služeb v evropských ekonomikách a společnostech z hlediska zdrojů financování těchto služeb. Panel bude jednat o otázce financování sociálních služeb. Zaměří se hlavně na mix financování z veřejných a soukromých zdrojů a různé finanční nástroje. Soustředí se rovněž na dopady, které různé finanční nástroje mohou mít na kvalitu a dostupnost sociálních služeb. Bude též projednávána specifická situace zranitelných skupin a osob s vícečetným znevýhodněním.

Panel II „Sociální služby – vytváření nových pracovních příležitostí“ se bude zabývat problémy spojenými se zaměstnáváním v sektoru sociálních služeb v Evropě. Vlivem ekonomických a demografických změn se v oblasti sociálních služeb budou vytvářet nové pracovní příležitosti. Bude projednávána role veřejné správy v organizaci a poskytování sociálních služeb a rovněž úloha poskytovatelů sociálních služeb jako zaměstnavatelů při hledání vhodných zaměstnanců. Panel bude rovněž řešit otázku, jak vytvářet dobrou rovnováhu mezi službami vysoké kvality, kvalifikačními předpoklady u zaměstnanců působících v sociálních službách a úrovní poskytovaných služeb. Bude se rovněž zabývat postavením neformálních pečovatelů a jejich vlivem na potřebu pracovní síly v oblasti sociálních služeb. 

Panel III „Sociální služby – efektivní nástroj aktivního začleňování“ podtrhne úlohu sociálních služeb v aktivním začleňování, zhodnotí přínos sociálně preventivních a podpůrných služeb ke zvýšení zaměstnatelnosti uživatelů sociálních služeb a usnadnění jejich začlenění do trhu práce, upozorní na důležitost sociální ekonomie.

Konferenci doprovodí Fórum příkladů dobré praxe (konané dne 23. 4. 2009), ve kterém evropské a české nevládní organizace budou mít možnost představit své činnosti.

  • Konference je spolufinancována Evropským společenstvím.

Program

nahoru | Zpět na výpis | nové hledání

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc duben 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.4. - seznam událostí 2.4. - seznam událostí 3.4. - seznam událostí 4.4. - seznam událostí 5.4. - seznam událostí
6.4. - seznam událostí 7.4. - seznam událostí 8.4. - seznam událostí 9.4. - seznam událostí 10.4. - seznam událostí 11.4. - seznam událostí 12.4. - seznam událostí
13.4. - seznam událostí 14.4. - seznam událostí 15.4. - seznam událostí 16.4. - seznam událostí 17.4. - seznam událostí 18.4. - seznam událostí 19.4. - seznam událostí
20.4. - seznam událostí 21.4. - seznam událostí 22.4. -  dnešní události 23.4. - seznam událostí 24.4. - seznam událostí 25.4. - seznam událostí 26.4. - seznam událostí
27.4. - seznam událostí 28.4. - seznam událostí 29.4. - seznam událostí 30.4. - seznam událostí

rychlá navigace