Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Evropě 21. století

  • Datum: 27.4.2009 — 27.4.2009
  • Místo: Prague - Czech Republic
  • Kategorie: Konference a semináře
  • Téma: Zaměstnanost, sociální politika, zdraví, ochrana spotřebitele

Mezinárodní konference k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se zaměří na naplňování Strategie společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2007 – 2012.

Celospolečenské ztráty vzniklé v důsledku poškození zdraví z práce v členských zemích dosahují v průměru 3-4 % HDP. Tyto ztráty tak mají nejen závažnou lidskou dimenzi pro postižené a jejich rodiny, ale mají i negativní vliv na ekonomiku členských zemí. Pozornost věnovaná problematice pracovního prostředí a pracovních podmínek v rámci společné evropské politiky zaměstnanosti a sociální politiky tudíž může zásadním způsobem přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti Evropské unie. V Praze se setkají zástupci vlád, zaměstnavatelů a zaměstnanců členských států a zaměří se na následující cíle:

  • Podporovat změny v chování zaměstnanců a podporovat jejich zaměstnavatele v přijetí filozofie ochrany zdraví při práci.
  • Zdravější, bezpečnější (a produktivnější) pracoviště: zvyšování úrovně ochrany zdraví a podpora šíření příkladů správné praxe mezi podnikatelskými subjekty BOZP.
  • Šíření povědomí o otázkách BOZP mezi malými a středními podniky prostřednictvím ekonomických podnětů k zavádění principů řízení prevence na podnikové úrovni.

Část zasedání bude věnována slavnostnímu vyhlášení vítězů celoevropské soutěže správné praxe, která se konala v rámci projektu Evropská kampaň BOZP 2008 a kterou vyhlásila Evropská agentura pro BOZP se sídlem v Bilbau, ve Španělsku. Podnikatelské subjekty ze 7 členských států zde představí své vítězné projekty s poukázáním na jejich největší přínos (např. konkrétní výsledky zlepšení, náklady a přínosy projektu pro firmu).

V rámci konference budou rovněž oceněny nejlepší práce dětských autorů celostátní výtvarné soutěže pro děti s názvem „Dej na sebe pozor, mami, dej na sebe pozor, tati!“ Soutěž vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce a Ministerstvo práce a sociálních věcí jako součást Evropské kampaně 2008-2009 „Zdravé pracoviště: Dobré pro Vás. Dobré pro podnikání.


Kontakt:

  • Jana Říhová, tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí
  • Tel.: +420 221 922 249, GSM: +420 725 761 147, E-mail: jana.rihova@mpsv.cz

nahoru | Zpět na výpis | nové hledání

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc duben 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.4. - seznam událostí 2.4. - seznam událostí 3.4. - seznam událostí 4.4. - seznam událostí 5.4. - seznam událostí
6.4. - seznam událostí 7.4. - seznam událostí 8.4. - seznam událostí 9.4. - seznam událostí 10.4. - seznam událostí 11.4. - seznam událostí 12.4. - seznam událostí
13.4. - seznam událostí 14.4. - seznam událostí 15.4. - seznam událostí 16.4. - seznam událostí 17.4. - seznam událostí 18.4. - seznam událostí 19.4. - seznam událostí
20.4. - seznam událostí 21.4. - seznam událostí 22.4. - seznam událostí 23.4. - seznam událostí 24.4. - seznam událostí 25.4. - seznam událostí 26.4. - seznam událostí
27.4. -  dnešní události 28.4. - seznam událostí 29.4. - seznam událostí 30.4. - seznam událostí

rychlá navigace