Setkání mládeže

  • Datum: 2.6.2009 — 5.6.2009
  • Místo: Prague - Czech Republic
  • Kategorie: Ostatní zasedání
  • Téma: Vzdělávání, mládež a kultura

Česká republika pořádá v Praze 3. a 4. června 2009 dvoudenní konferenci, na níž se setkají mladí lidé ze všech členských států, kandidátských zemí a států ESVO. Tato konference je jedním z největších setkání mladých lidí dobrovolně působících na evropské úrovni v oblasti dobrovolnických aktivit a je organizována v rámci českého předsednictví v Radě EU.

Cílem českého Setkání mládeže je dokončit hodnocení rámce pro spolupráci v oblasti mládeže na evropské úrovni a být impulsem k diskusi o budoucích výzvách v kontextu tohoto rámce. Setkání se zaměří na jednu z priorit českého předsednictví v oblasti mládeže. O potřebě jednat o budoucnosti navazujících aktivit v oblasti mládeže v roce 2009 se zmiňuje Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 24. listopadu 2005 o řešení problémů mladých lidí v Evropě – provádění Evropského paktu pro mládež a podpoře aktivního občanství. Tyto perspektivy by měly být předmětem diskuse ve formě strukturovaného dialogu souběžně s prioritními tématy, která jsou projednávána v rámci otevřené metody koordinace v oblasti mládeže a v kontextu Evropského paktu pro mládež a také v souvislosti s horizontálními prioritami schválenými v oblasti mládeže, tj. prevencí diskriminace a zdravím.

Diskuse bude vycházet také ze Sdělení Evropské komise o budoucím rámci spolupráce v oblasti mládeže, které bylo schváleno 27. dubna 2009.

Konference bude zahájena na úvodním plenárním zasedání, na němž účastníky oficiálně přivítají představitelé českého předsednictví, Evropské komise a pozvaní řečníci, mj. Jan Mühlfeit, předseda společnosti Microsoft pro Evropu, či Tine Radinja, předseda Evropského fóra mládeže. Dále budou účastníci informováni o programu, metodách, které budou použity, budou jim sděleny praktické informace a úvodní fakta k tématu konference.

Po plenárním zasedání si budou účastníci moci vybrat z pěti pracovních skupin. Skupiny by se měly zaměřit na témata obsažená ve sdělení Komise. Témata jsou následující:

- Dobrovolnictví a vzdělávání

- Lepší porozumění mládeži, práci a výzkumné činnosti mladých lidí

- Informace a zapojení

- Konkurenceschopnost, zaměstnanost, podnikání a podpora talentů

- Sociální začlenění, zdraví a sport

V každé pracovní skupině bude působit facilitátor se zkušenostmi z oblasti neformálního vzdělávání. Vstupy, nápady a návrhy budou zaznamenávat zpravodajové, aby bylo možné je využít pro prezentace během závěrečného plenárního zasedání a pro navazující činnost. Na závěrečném plenárním zasedání se všichni účastníci seznámí s výsledky práce jednotlivých skupin a navrhnou strategii a plán akce.

V rámci sdílení osvědčených postupů budou mít účastníci příležitost zúčastnit se zahájení festivalu pro mládež Bambiriáda. Jedná se o každoroční čtyřdenní festival, který představuje aktivity pro volný čas v České republice. Jeho cílem je ukázat veřejnosti význam mládežnických organizací, mladých dobrovolníků a středisek volného času.

Program Setkání mládeže zahrnuje půlden s generálními řediteli odpovědnými za oblast mládeže. Po úvodním plenárním zasedání připravujeme „kulaté stoly“. Zúčastní se zhruba deset skupin po 20-24 členech, kteří budou mít příležitost diskutovat o výsledcích a doporučeních Setkání mládeže.

Na setkání přijedou 2-3 zástupci Národních rad mládeže ze všech členských států EU, kandidátských zemí a států ESVO, představitelé Evropské komise a Evropského fóra mládeže. Podle možností by měl jeden z účastníků mít zkušenosti z dlouhodobé práce s mladými lidmi a z předchozí účasti na Setkání mládeže, zatímco druhý účastník by se měl zapojit nově, aby mohl do debaty vnášet nové pohledy. Celkově se očekává asi 125 účastníků.

Program

Přílohy

nahoru | Zpět na výpis | nové hledání

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. -  dnešní události 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace