Akreditace delegátů

V případě problémů s akreditací delegátů kontaktujte prosím accreditation@eu2009.cz

Akreditace médií

Všichni zástupci médií se musí na akce českého předsednictví Evropské unie (EU) konané na území České republiky řádně akreditovat, a to v dostatečném předstihu před každou událostí. Mezi tyto akce patří zejména neformální ministerská zasedání, jednání EU se třetími zeměmi (takzvané Troiky) a některé důležité konference.

  • Akreditace na Evropské rady a formální ministerská zasedání v Bruselu a Lucemburku: www.consilium.eu.int

Jak se akreditovat na akce v ČR

Do on-line akreditačního systému vstoupíte snadno přes webové rozhraní events.eu2009.cz/media. Zde zadáte své jméno a e-mailovou adresu a potvrdíte. Poté automaticky získáte přístup do systému přes obdržený email. Sami si určíte heslo a přihlašovací jméno, díky kterému budete moci do akreditačního systému vstupovat kdykoli během trvání českého předsednictví a své údaje dle potřeby doplňovat či upravovat.

Pro úspěšné dokončení své akreditace musíte vyplnit všechny požadované údaje: osobní údaje, informace o vysílajícím médiu, číslo novinářského průkazu nebo originální dopis šéfredaktora ve formátu PDF (v češtině nebo angličtině) opravňující k podávání zpráv z akce a nahrát do systému svou portrétní fotografii v uvedeném formátu, bez které by vaši žádost nebylo možné akceptovat.

Poslední část formuláře tvoří seznam všech akcí, na které se můžete akreditovat. Je nutné, abyste označili ty události, které si přejete navštívit. Akreditace na každou akci se uzavírá vždy sedm dní před akcí a po tomto termínu již není možné se registrovat.

Na celé předsednictví vyplňte veškeré elektronické formuláře s osobními údaji pouze jednou. Veškeré údaje se po dokončení registrace automaticky odešlou tiskovému oddělení předsednické země a vaše akreditace bude potvrzena. Všechny získané údaje prověří české bezpečnostní složky a budou s nimi nakládat dle zákona o ochraně osobních údajů.

Zcela zásadním předpokladem pro akreditaci je včasné poskytnutí všech požadovaných údajů na základě výše uvedených pokynů ve stanoveném termínu, tedy nejpozději sedm dnů před akcí, a prokázání se stanovenými dokumenty.

V případě registrace později, než je sedm dní před akcí, se uchazeč vystavuje vysokému riziku, že mu bude akreditace z časových nebo bezpečnostních důvodu odmítnuta. Akreditace nejsou vymahatelné, poskytují se na základě výsledků bezpečnostního prověření poskytnutých údajů, které je časově značně náročné.

Vstupní karta

Na základě údajů zanesených do akreditačního systému a jejich následného prověření bude pro akreditované novináře na akreditačním pultu připravena takzvaná vstupní karta. Tu, jestliže budete řádně akreditován, obdržíte po své identifikaci. Vstupní kartu musíte viditelně nosit během celé akce, je nepřenosná a v případě její ztráty je nutné se okamžitě nahlásit pracovníkům u akreditačního pultu, kteří vystaví novou.

Každá vstupní karta platí po celou dobu konání dané akce. Pokud se budete chtít zúčastnit jiné akce, nesmíte zapomenout tuto událost zaškrtnout v akreditačním systému. Na základě prověření pak bezprostředně před touto akcí obdržíte další vstupní kartu.

Aby se předsednická země vyhnula tištění zbytečných vstupních karet, obdržíte vždy před každou vámi zvolenou akcí e-mail, který vám připomene, abyste svou účast potvrdili, či naopak zrušili, pokud se z jakéhokoli důvodu nemůžete dostavit.

Kontaktní osoba pro akreditace médií v ČR:

  • Tomáš Braverman

Koordinátor akreditací médií
Odbor komunikace
Tel.: +420 220 143 725
GSM: +420 725 742 850
E-mail: media.accreditation@eu2009.cz
E-mail: braverman.tomas@vlada.cz

Vízový režim a podmínky vstupu do České republiky

Před příjezdem do ČR se u některých zemí vyžadují platná víza. O ty je třeba zažádat v dostatečném předstihu před samotným vstupem na území ČR. Podrobné informace o vízovém režimu a seznam zemí, pro které jsou víza požadována, naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz.

Akreditace médií na akce v Bruselu a Lucemburku

Pokud se během českého předsednictví chcete zúčastnit Evropské rady v Bruselu, je třeba se na tyto akce akreditovat s předstihem on-line přímo přes internetovou stránku Generálního sekretariátu Rady EU www.consilium.europa.eu, která toto zajišťuje. Informace o akreditacích na další akce, jako například formální ministerská zasedání v Bruselu a Lucemburku, rovněž naleznete na internetových stránkách Rady EU.

Kontakty:

  • Rada Evropské unie

Generální sekretariát
Tiskové oddělení
Rue de la Loi, 175
B-1048 Brussels
Tel.: +32 2 281 63 19
Fax: +32 2 281 80 26
E-mail: press.office@consilium.europa.eu
www.consilium.europa.eu

Datum aktualizace: 16.8.2011 16:03

nahoru

přímé odkazy

  

Kvíz

E-pohlednice

Chat

Kalendář

Předchozí měsíc červen 2009 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
1.6. - seznam událostí 2.6. - seznam událostí 3.6. - seznam událostí 4.6. - seznam událostí 5.6. - seznam událostí 6.6. - seznam událostí 7.6. - seznam událostí
8.6. - seznam událostí 9.6. - seznam událostí 10.6. - seznam událostí 11.6. - seznam událostí 12.6. - seznam událostí 13.6. - seznam událostí 14.6. - žádná událost
15.6. - seznam událostí 16.6. - seznam událostí 17.6. - seznam událostí 18.6. - seznam událostí 19.6. - seznam událostí 20.6. - žádná událost 21.6. - žádná událost
22.6. - seznam událostí 23.6. - seznam událostí 24.6. - seznam událostí 25.6. - seznam událostí 26.6. - seznam událostí 27.6. - seznam událostí 28.6. - seznam událostí
29.6. - seznam událostí 30.6. - seznam událostí

rychlá navigace